Organist

Skensved Pastorat
Ansøgningsfrist: 20.8.2021

Skensved Pastorat

Organist ved Jersie - Kirke Skensved pastorat, Greve-Solrød Provsti, Roskilde Stift

Jersie-Kr. Skensved pastorat søger en organist, der i tæt samarbejde med vores sognepræster, sognets menighedsråd og øvrige medarbejdere, kan videreudvikle sognets tradition for et højt musikalsk niveau.

Vi ønsker en engageret og alsidig organist, som kan understøtte vores aktive kirkeliv, igangsætte musikalske aktiviteter og koncerter, både orgel og rytmisk musik, og starte voksenkor og evt. på sigt børnekor.

De følgende kvalifikationer og erfaringer vil vi vægte hos vores nye organist:

  • Du har relevant faglig baggrund som organist med sans for kirkens liturgi
  • Du har samarbejdsevner og er fleksibel i din tilgang til arbejdet
  • Du kan varetage opbygning af kor samt korledelse og koordinere disse med andre musikere
  • Du værdsætter at være en del af en arbejdsplads med en bred vifte af forskelligartede opgaver
  • Du er tillidsvækkende og har et godt humør


Organistens arbejde omfatter bl.a.

  • Højmesse, gudstjenester, kirkelige handlinger og andagter i kirkerne samt plejehjemsgudstjenester
  • Opbygning af voksenkor og på sigt børnekor
  • Planlægning af sognenes koncert- og musikaktiviteter i tæt samarbejde med menighedsrådenes aktivitetsudvalg
  • Musikledsagelse til fællessang ved sognearrangementer
  • Deltagelse i konfirmandforberedelse og minikonfirmandernes aktiviteter


Stillingen er på 37 timer pr uge og ønskes besat hurtigst muligt.

Der stilles kontor, computer og telefon til rådighed.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådene indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.


Ansøgningsfrist

Ansøgning – inkl. CV og relevante bilag – sendes til sikker mail: 7204fortrolig@sogn.dk senest  fredag den 20. august. Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes afholdt den 25. og 26. august.

Du kan kontakte sognepræst Christina Inés Wandel tlf. 5127 1190 eller Hanne E. Schmidt 4025 0050 for yderligere spørgsmål til stillingen.

Se hele opslaget på vores hjemmeside: www.jersie-kr.skenved.dk