Organist

Hobro Kirke
Ansøgningsfrist: 27.1.2022

Hobro Kirke

En fuldtidsstilling som organist ved Hobro Kirke i Hobro-Mariager Provsti, Aarhus Stift er ledig og ønskes besat pr. 1. maj 2022 eller snarest derefter. Hobro Sogn har godt 8000 folkekirkemedlemmer med velbesøgte gudstjenester, mange aktiviteter og tradition for både børne- og voksenkor. Hobro Kirke har en menighed, som værdsætter kirkemusik og inspirerende salmeledsagelse. Musikken spiller en central rolle, hvorfor der er ansat to ligestillede fuldtidsorganister. Organisterne deles om weekendtjenesterne og aftaler fordeling af kirkelige handlinger/øvrige tjenester. Det er en stilling med fast fridag om mandagen og med gensidig vikarforpligtelse ved ferie, fridage osv.

Orglet i Hobro Kirke er bygget i 1994 af orgelbygger Bruno Christensen og sønner, Terkelsbøl. Orglet indeholder 37 stemmer, fordelt på 2 manualer og pedal. Orglet er forsynet med de sædvanlige koblinger samt elektrisk registratur med 256 sættekombinationer. - Orglet i Sdr. Kapel er ligeledes bygget af orgelbygger Bruno Christensen i 2017. Orglet indeholder 8 stemmer, fordelt på 2 manualer og pedal.

Vi søger en organist, der:

 • Har en organistuddannelse, gerne længerevarende
 • Med menighedsrådets støtte definerer og inspirerer en videreudvikling af kirkens kirkekor og menighedskor
 • Er lydhør over for at spille rytmisk musik
 • Kan arrangere koncerter i samarbejde med arrangementsudvalget
 • Kan bidrage og indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med kollegaer og menighedsråd og derigennem styrke kirkelivet
 • Vil påtage sig tilsyn med kirkens instrumenter: orgel, klaver m.m.


Menighedsrådet lægger vægt på, at du har:

 • Interesse både for traditionelle salmer og for nye salmer
 • En god fornemmelse for folkekirkens gudstjeneste og ritualer samt salmesangsledsagelse i og uden for kirkerummet
 • Erfaring med korledelse, da vi har stor fokus på korarbejdet i Hobro Kirke, og at du i samarbejde med den anden organist fastholder og videreudvikler det rige korliv, der er tradition for ved kirken
 • Gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et tæt og fleksibelt samarbejde med den anden fuldtidsansatte organist, præster, medarbejdere og menighedsråd i de forskelligartede opgaver
 • Flair for at være ansat i en flad organisation


Ansættelsesvilkår
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Organister indplaceres på baggrund af uddannelse på forskellige overenskomster:

Doks-organister:
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853 kr. – 387.311 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896 kr. – 63.517 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

KMOK/PO-organister:
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse, (KMOK - tidligere PO-organister) aftales med Organistforeningen i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 (1. og 2. år) udgør kr. 306.709 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 (fra 3. år) udgør kr. 322.247 årligt (nutidskroner). 

Herudover kan der aftales kvalifikationstillæg.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos menighedsrådets formand Bent Reuss Schmidt, tlf. 20295308

Ansøgning med relevante bilag sendes til Hobro Sogns menighedsråd på mail: 8198fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag d. 27. januar 2022 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i torsdag den 3. februar 2022.
 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest. Der vil være tre måneders prøvetid.