Organist

Aabenraa Sogn
Ansøgningsfrist: 2.10.2022

Aabenraa Sogn

Organist til Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa Sogn, Aabenraa Provsti, Haderslev Stift

Vi søger en dygtig korleder og organist, som har lyst til at sætte sit præg på sognets gudstjeneste-, musik- og koncertliv. Der er en høj grad af frihed i stillingen og sognets præster, kirkeudvalg og menighedsråd ønsker en positiv udvikling af sognets tilbud.

Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirke- og koncertliv med både tradition og fornyelse samt teologisk bredde og musikalsk bredde. Vi har tre kirker, kirkegård og kirkegårdskapel. Der er i alt tre organister, og sognet har pigekor, højmessekor, voksenkor samt danske og tyske kirkesangere. Se også www.aabenraasogn.dk.

Sct. Nicolai Kirke er en middelalderkirke med 430 pladser og med god akustik. Til Sct. Nicolai er knyttet en stor og aktiv gruppe af kirkegængere og frivillige herunder frivillige rytmiske musikere, som organisten inviteres til et samarbejde med. Organisten har kontor i sognehuset Nicolaihuset. Huset benyttes flittigt af de mange frivillige. Der er fast tilknyttet fire præster, tre kirketjenere og én kirke- og kulturmedarbejder.
Der afholdes danske og tyske gudstjenester i kirken, og der knytter der sig et rigt koncertliv til kirken. Højmessekoret deltager ved de danske højmesser, mens der ved kirkelige handlinger medvirker en kirkesanger.

Sct. Nicolai Kirke har et velklingende og letspillende orgel fra Marcussen & Søn fra 1956 med 31 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. I kirken findes desuden et kor-orgel fra Bruhn & Søn fra 1977 med 4 stemmer. Herudover har kirken et særdeles velklingende nyere Schimmel koncertflygel placeret centralt i kirken.


Organisten løser følgende opgaver:

 • Spiller ved højmesser og gudstjenester med både dansk og tysk liturgi og salmevalg samt ved kirkelige handlinger.
 • Leder Højmessekoret.
 • Leder Sct. Nicolai Cantori.
 • Planlægger koncerter i tæt samarbejde de øvrige organister og i samarbejde med kirkeudvalget.
 • Deltager af og til i sangaftener og andre kirkelige aktiviteter.
 • Spiller i kapellet og lejlighedsvis i de øvrige to kirker.


Vores forventninger til organisten:

 • Kirkemusikalsk kandidateksamen eller tilsvarende færdigheder.
 • Velkvalificeret inden for det klassiske orgelrepertoire.
 • Velkvalificeret korleder med interesse for at udvikle korarbejdet.
 • Indstillet på et tæt samarbejde med præsterne og de øvrige ansatte samt de frivillige omkring Sct. Nicolai Kirke.
 • Indstillet på et tæt samarbejde med de øvrige to organister i sognet.
 • Indstillet på et samarbejde med de frivillige samt åbenhed også overfor et folkeligt musik- og sangvalg.


Ansættelse af en uddannet organist vil for DOKS-organister være omfattet af Protokollat til overenskomst for akademikere i staten mellem Kirkeministeriet og AC og vil for PO/KMOK-organister være omfattet af Organistoverenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.490 kr. og 394.181 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 41.621 kr. – 64.643 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 312.149 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 24.269 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos administrationschef Morten Hansen, tlf. 51 51 85 54, moha@km.dk.

Ansøgningsfrist: d. 2. oktober 2022.

Ansøgning med relevante bilag sendes til 9010fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtaler og prøvespil afholdes i Sct. Nicolai Kirke d. 12 og 13. oktober.