Organist

Skt. Nikolai Kirke
Ansøgningsfrist: 14.10.2022

Skt. Nikolai Kirke

Skt. Nikolai Kirke i Holbæk kirke søger ledende organist

Stillingen som ledende organist ved Skt. Nikolai Kirke, Holbæk Provsti er ledig pr. 1. december 2022. Stillingen er på 37 timer.

Da vores organist efter 37 år i stillingen har valgt at gå på pension, er stillingen som ledende organist ledig til besættelse 1. december.

Skt. Nikolai Sogn tæller 14.433 indbyggere, hvoraf 10.656 er medlemmer af Folkekirken.

Skt. Nikolai sogn er et stort bysogn med mange kirkelige handlinger og et højt aktivitetsniveau.  Der er mange bisættelser, hvor størstedelen foregår i Margrethekapellet. Der er 5 præster, 2 organister (37 timer og 25 timer), 1 korleder (15 timer), 1 kirke- og kulturmedarbejder, 2 kirketjenere samt administrativt personale. 

Organist (PO) (25 timer) spiller primært på Margrethekapellet og er desuden vikar for ledende organist i dennes fravær. 
Desuden er ansat korleder (15 timer), som varetager ledelsen af kirkens Spirekor, Børnekor og Juniorkor. Kirke- og kulturmedarbejderen står for Babysalmesang og Tumlingesalmesang.

Kirkens hovedorgel er på 41 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. Orglet er bygget af Th. Frobenius & Co. i 1967. Kororglet er bygget af Carsten Lund og har 4 stemmer og to diskantregistre (delt registratur). Klokkespillet har 48 klokker (Eijsbouts) og computerstyret automatik samt stokklaviatur. På Margrethekapellet er der et orgel fra Gunnar Husteds Orgelfirma, bygget i 1990 med 14 stemmer. Der er flygel i kirken samt klaverer i kloster og Sognehus. I klostret er der gode faciliteter for kor samt et dejligt organistkontor.

Som udgangspunkt sker ansættelse med den nuværende organists arbejdsområde. Efter tiltrædelse vil menighedsrådet i samarbejde med organisten udforme den fremtidige struktur for organistarbejdet ved kirken.

Nuværende organist leder søndagskor (9 sangere) og ungdomskor (15 sangere) samt 3 hverdagssangere, som synger i turnus med to sangere ad gangen. Søndagskor og ungdomskor har ugentlige prøver og koncertvirksomhed, og ungdomskoret er jævnligt afsted til stævner, koncerter m.v.  Korene har selvstændige korindslag i højmesserne og ved størstedelen af gudstjenesterne, - herunder stillegudstjenester med mere solistiske indslag. Desuden er der tradition for oratoriekoncerter med stort ad hoc kor og medvirken af professionelt orkester og solister. Organisten spiller 6-8 orgelkoncerter om året og spiller på klokkespillet ved særlige lejligheder (stokklaviatur). Der er tradition for fire store musikgudstjenester, - Kyndelmisse, Langfredag, Allehelgen samt De 9 Læsninger. Organisten står for planlægning af koncerter med udefra kommende kunstnere i samarbejde med Aktivitetsudvalget.

Som ledende organist i en ny struktur er det organistens opgave at lede og fordele arbejdet i musikafdelingen. Det indebærer en del administration, MUS-samtaler, ferieplanlægning og ledelse i bred forstand.

Menighedsrådet ønsker at videreudvikle kirkens omfattende koncert- og korliv, med gudstjenesten som omdrejningspunkt. Der søges en højprofileret orgelspiller, som tillige kan stå i spidsen for stedets ambitiøse og store kor- og musikliv.

Kandidat fra et af musikkonservatorierne eller ansøger med lignende uddannelsesbaggrund foretrækkes.

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner).
Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.269,83 kr. (nutidskroner).
Honorering for varetagelse af områdeledelsesfunktionen er under forhandling.
Referencer indhentes.

Ansøgning stiles til 7274fortrolig@Sogn.dk 

Ansøgningsfristen er 7. oktober 2022 kl. 12.    
Spørgsmål til stillingen kan rettes til organist Jytte Lundbak (
lundbak@holbaekkirke.dk tlf. 3026 1837) og eller formand for menighedsrådet Bjarne Fritzbøger (bjarnefritzboger@hotmail.com tlf:  6177 6129).
Der indhentes børneattest.

Prøvespil og samtale finder sted d. 14. oktober.