Prøv avisen

Organist og korleder

Danmarks smukkeste købstad søger fuldtids organist og korleder
Ibsker og Svaneke sogne, Bornholms Provsti, Københavns Stift

Vi ønsker først og fremmest en engageret og alsidig organist, der gerne vil fortælle en historie med hvert enkelt stykke musik. Vi leder efter en høj faglighed og en lige så stor glæde og lyst ved at spille til højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger, som ved korarbejdet med byens mange børn og voksne. Vi er et samfund med mennesker i alle aldersgrupper og med alle uddannelsesmæssige baggrunde - både fødte bornholmere og mange tilflyttere. Vi har et aktivt erhvervsliv, en velfungerende skole, et stort forenings- og kulturliv, som kirkerne er en naturlig del af. 

I Ibsker og Svaneke bor der godt 2.000 personer. Vi har to kirker og en fælles præst. Kirkerne har dedikerede medarbejdere, menighedsråd og frivillige. Vi har tre kor – et spirekor, et børnekor og et stort voksenkor. 

Vi er engagerede menigheder og har god kirkegang med gudstjeneste i begge kirker hver uge. Begge vore orgler er fra Frobenius og har to manualer samt henholdsvis 11 og 12 stemmer, pedaler og sveller.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i et fællesskab med mulighed for både stor faglig udvikling og et spændende og alsidigt arbejdsliv.

Stillingen er ledig pr. 1. november 2017. 

Ansøgningsfrist mandag d. 16. oktober 2017. Ansættelsessamtaler, prøvespil og korprøve forventes afholdt i løbet af oktober måned. Se i øvrigt hele stillingsopslaget på Jobnet.dk

Du sender ansøgningen - inklusiv CV og relevante bilag – elektronisk til Ibsker Sogns Menighedsråd på mailadressen 7563@sogn.dk

Nærmere oplysninger om stillingen får du ved henvendelse til formand for Ibsker Menighedsråd; Arne Howardsen på telefon 56 43 91 91.

Ansættelse: Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. Fikspunktet er 273.258,45 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt. Indplacering sker efter anciennitet. 
Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.084,24 kr. for tjeneste ved 2-3 kirker / 34.609,20 kr. for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.