Organist/Kirkemusiker

Vipperød menighedsråd
Ansøgningsfrist: 9.8.2021

Vipperød menighedsråd

Organist/Kirkemusiker med korledelse ved Kirkerne i Vipperød Sogn

Vipperød menighedsråd søger en dygtig og alsidig organist til Ågerup Kirke, Grandløse Kirke, Sdr. Asmindrup Kirke og Sognegården. 

Stillingen er på 30 timer per uge.

Vi ønsker at videreudvikle vores spændende og kreative musikalske ramme for et levende kirkeliv blandt Vipperød Sogns beboere. Vi har en bred vifte af forskellige gudstjenestetilbud, der spænder fra klassiske højmesser til meget familievenlige gudstjenester og mere eksperimentelle gudstjenester. Menighedsrådet har en vision for musikken i kirkerne, og den ønsker vi, at vores kommende organist er med til at implementere. Det er derfor vigtigt, at du musikalsk behersker både klassisk salmesang, nyere musikgenrer og er villig til eksperimentere. 

Vipperød har en række institutioner (vuggestuer, børnehaver og skoler) samt et meget aktivt idræts- og foreningsliv, som vi gerne arbejder sammen med og forventer vores kommende organist indgår i samarbejdet med.

Arbejdsopgaverne ved Vipperød sogn, er:

 • At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i alle tre kirker og sognegården (sognet afholder en højmesse per søndag)
 • At samarbejde om det musikalske indhold i minikonfirmand- og konfirmandundervisning.
 • At medvirke til planlægning og afholdelse af koncerter, sognearrangementer m.m.
 • At være korleder – alt efter interesse og lokal tilslutning.
 • At sørge for vikardækning for organist og kirkesangere.
 • At være en vigtig medspiller i den revitaliserede Sdr. Asmindrup Kirke.


Menighedsrådet lægger vægt på:

 • At du er uddannet organist/kirkemusiker
 • At du har bred erfaring i det klassiske orgelrepertoire og det rytmiske salmerepertoire
 • At du har interesse i korledelse
 • At du har interesse for folkekirken
 • At du har en venlig og positiv fremtræden overfor kirkens brugere og menighed
 • At du er fleksibel og udadvendt, kreativ, initiativrig og værdsætter og bidrager til et godt samarbejde med præster, øvrige ansatte, frivillige og menighedsråd.
   

Vi har følgende instrumenter

 • Orglet i Ågerup: Gunnar HUSTED 1974 (Hovedværk 5 stemmer, Svelleværk 5 stemmer, Pedalværk 4 stemmer)
 • Orglet i Grandløse: Gunnar HUSTED 1974 (Et manual 4 stemmer + pedalværk)
 • Sdr. Asmindrup: Nyt el-orgel Roland
 • Vipperød Sognegård: Nyt salon- flygel, kinesisk.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 283.956 kr. – 415.012 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910 kr. – 386.161 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 305.799 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.291 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 30.997,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

OK tillæg på 945,25 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.


Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (30 timer).

 • Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 9. august 2021 klokken 12:00. 
 • Opgaver og salmevalg i forbindelse med prøvespil, offentliggøres senest fredag den 13. august 2021www.kirkerneivipperød.dk
 • Samtaler og prøvespil vil finde sted i Vipperød Sognegård og Ågerup Kirke, fredag den 20. august 2021 (eftermiddag og aften)
 • Der kan eventuelt blive tale om en anden samtalerunde.

Der er prøvetid efter gældende regler, og der vil blive indhentet referencer efter aftale.
Der vil også blive indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelsen


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet Bente Appel Esbensen på telefon 25540828 og på kirkens hjemmeside, www.kirkerneivipperød.dk.  

Ansøgningen med CV og relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til
9292fortrolig@sogn.dk.