Prøv avisen

Jobmarked

Overordnet leder

Danske Diakonhjem søger overordnet leder til ledelse af plejehjem og ældreboliger i Shanghai

Danske Diakonhjem er ansvarlig for driften af et dansk ledet plejehjem med tilhørende ældreboliger og hospital i Jinshan-distriktet, ca. 80 km. syd for Shanghai.

Hertil søger vi med tiltrædelse pr. 1. marts 2018 eller efter aftale: 

 • En overordnet leder af den danske drift til plejehjemmet, ældreboligerne, aktivitetscentret og hospitalet.

Som leder vil du komme til at stå i spidsen for et ældreplejeprojekt, som har dansk drift med alt hvad dette indebærer, og som i sin form er nyt i Kina. Siden projektstart har det fået megen positiv opmærksomhed, både i Kina og i Danmark.

Opgaven består i at være ansvarlig for drift af p.t. omkring 100 plejehjemspladser og 400 seniorboliger med tilhørende stort aktivitetscenter, der er åbent dagligt, samt driftsdelen af et hospital på området. Der er tale om et nybyggeri, som er opført af Yiheyuan Elderly Care med rådgivning fra Danske Diakonhjem. Bygningerne er opført efter danske standarder og i samklang med den lokale kultur og kontekst.

I løbet af de kommende år vil projektet skulle udvides, så der bliver dobbelt så mange ældreboliger, og planen er sideløbende at udvide yderligere, så der i alt bliver 600 plejeboliger og 2500 seniorboliger.

Ansættelsen vil være i Danske Diakonhjems kinesiske selskab, DDH Elder Care Consulting (Shanghai) co., Ltd.

Der vil inden afrejsen til Kina vil være et nærmere aftalt introduktionsforløb ved Danske Diakonhjem.

Der er ansat dansk sygeplejefaglig leder med ansvar for overordnet sygepleje, som har været med i projektet ved etablering og åbning.

Udvælgelse af den rette kandidat vil finde sted i samarbejde med Danske Diakonhjems kinesiske samarbejdspartner.

Forventninger til kandidat til stillingen:

 • Minimum en bachelorgrad i et relevant fag, og dokumenterede kompetencer indenfor ledelse på tilsvarende niveau
 • Mindst 3 års ledelseserfaring fra relevant branche, f.eks. ældrepleje, sygehusdrift eller hoteldrift
 • Gode evner indenfor strategisk ledelse og udviklingsstrategi, både i teori og praksis
 • Har både teoretisk og praktisk erfaring med organisationsudvikling, gerne indenfor ældreområdet  
 • Stærke kompetencer indenfor ledelse, styring og team-work
 • Mestrer engelsk på forhandlingsniveau – dokumentation herfor vedlægges ansøgningen
 • Er bekendt med og kan arbejde loyalt efter Danske Diakonhjems værdier og idégrundlag og formidle dette i en kinesisk sammenhæng 
 • Evner og holder af at samarbejde tværkulturelt 
 • Gerne kendskab til kinesisk sprog, kultur og samfundsforhold
 • Kan sikre optimal drift og udvikling af ældreplejen på stedet, med dansk kvalitet og know-how  og med udgangspunkt i Danske Diakonhjems værdisæt.
 • Kan gå forrest i udvikling og ekspansion af et trygt og aktivt ældremiljø, hvor beboere, pårørende, personale og det lokale samfund har mulighed for at engagere sig
 • Skal være stedets ansigt udadtil, også i forhold til presse, lokalbefolkning og lokale myndigheder, og vise vejen i opbygningen af den omsorgskultur, der skal være et bærende element på stedet.

Der vil være mulighed for bolig i nærheden af plejehjemmet, ligesom der vil være en attraktiv lønpakke i stillingen. Ansættelsen vil være for en periode på 3 år. 

Ansøgning fremsendes både på dansk og engelsk til:

Danske Diakonhjem, Skomagervej 11, 7100 Vejle 
eller til E.mail:  danske@diakon.dk 

Ansøgningsfrist er 24.11.2017, kl. 12.00.  Ansættelsessamtaler afholdes i december 2017 i Vejle.

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos:
Direktør Emil Tang - Tlf. 7640 1401 – E.mail:  et@diakon.dk  

Se også vores hjemmeside: www.diakonhjem.dk