Jobmarked

Pædagog

Filipskolen på Amager søger en pædagog

Filipskolen er en kristen privatskole. Vi er en attraktiv arbejdsplads med højt til loftet, hvor enhver funktion er vigtig i forhold til den fælles løsning af kerneopgaven: ”At drive en kristen skole med læring og trivsel for eleverne.”
Vi har ca. 200 elever, hvoraf de 80 er tilmeldt skolefritidsordningen. Eleverne kommer fra hjem med vidt forskellige baggrunde.

Vi forventer:

  • at du er loyal i forhold til skolens kristne profil
  • at du har sans for samarbejde og pædagogisk udvikling
  • at du er kreativ
  • at du rummelig og arbejder anerkendende i forhold til børnene
  • at du er omstillingsparat og selvstændigt kan håndtere en børnegruppe

Vi tilbyder:

  • et levende kristent miljø, hvor vi driver skole med det kristne menneskesyn som grundlag.
  • et samarbejde i et pædagogisk team med 5 ansatte, hvor forskellighed er en styrke
  • et anerkendende miljø, hvor respekt, tryghed og trivsel er nøgleord. 
  • en morgenåbning om ugen fra kl. 7.00 – 8.10.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem FGF og BUPL for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 

Yderligere oplysninger kan fås på skolens hjemmeside www.filipskolen-kbh.dk og ved henvendelse til skolens SFO-leder Anette Rasmussen tlf. 25 37 84 37 eller skolelederen Tina Waskiw Rasmussen tlf. 24524610
Ansøgningen stiles til Hovedstadens Privatskolers bestyrelse og sendes som mail til ansogning@filipskolen-kbh.dk og skal være os i hænde senest d. 22. november 2018. 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 48.
Skriv gerne, hvor du har set jobopslaget.