Jobmarked

Pædagog

Filipskolen søger en dygtig pædagog

Vi søger en pædagog til en fast stilling pr. 1. december 2019
Vi søger en dygtig pædagog med sans for samarbejde og pædagogisk udvikling. Du skal kunne igangsætte projekter og være kreativ. Du skal være rummelig, arbejde inkluderende og indgå i vores superhelteskole, hvor vi træner børnenes handleberedskab til at kunne se og mærke egne og andres grænser samt respektere dem.

Du skal være omstillingsparat, og kunne håndtere en hverdag, som er sprudlende og fuld af en masse børn. Du skal kunne mestre at have større eller minde børnegrupper til leg og bevægelse samt have øje for det enkelte barn. 

I vores naturpatrulje skal du kunne være igangsættende og inspirerende.

Med til jobbet hører en morgenåbning om ugen fra kl. 7.00 – 8.10.

Vi søger desuden en pædagogmedhjælper til ansættelse pr. 15.1 2020 (22 t) og en fast vikar pr 1.2 2020 (19 t). Der vil være mulighed for støttefunktion i skoledelen efter aftale.

Hvem er vi?
Det pædagogiske team består af 5 ansatte. Vi arbejder med pædagogisk udvikling, hvor vi arbejder med en anerkendende tilgang til barnet. Vi ser forskellighed i teamet som meget værdifuldt, og humor er en del af det daglige arbejde. Både i SFO og skole arbejder vi med pædagogisk udvikling og tydelige rammer i et anerkendende miljø, hvor respekt, tryghed og trivsel er nøgleord. 

Filipskolen er en kristen privatskole. Alle medarbejdere arbejder ud fra skolens kristne grundlag og er loyale imod dette.

Vi har ca. 200 elever, hvoraf de 80 er tilmeldt skolefritidsordningen. Eleverne kommer fra hjem med vidt forskellige baggrunde.

Pædagogstillingen er opdelt i SFO (65%) om eftermiddagen og støttetimer i skoledelen med funktion som skolepædagog (35%) om formiddagen.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem FGF og BUPL for pædagogisk personale
ved frie grundskoler. 

Yderligere oplysninger kan fås på skolens hjemmeside www.filipskolen-kbh.dk og ved henvendelse til skolens SFO-leder Anette Rasmussen (tlf. 25 37 84 37.)

Skolen ligger tæt på Øresund Metrostation. 
Ansøgning stiles til Hovedstadens Privatskolers bestyrelse og sendes som mail til ansøgning@filipskolen-kbh.dk og skal være os i hænde senest d. 7. oktober 2019.