Præst

Klim-Hannæs Valgmenighed
Ansøgningsfrist: 25.2.2022

Klim-Hannæs Valgmenighed

Klim-Hannæs Valgmenighed søger ny præst

Da vores afholdte præst Peter Haandsbæk Jensen har valgt at stoppe, søger vi en ny præst fra sommeren 2022.

Historie
Klim-Hannæs Valgmenighed er i lighed med andre frie menigheder, højskolebevægelsen og friskolebevægelsen et resultat af den grundtvigske bevægelse i 1800-tallet (se mere på vores hjemmeside: www.klimhannaesvalgmenighed.dk).

Hvad er Klim-Hannæs valgmenighed?
Klim-Hannæs Valgmenighed består af to selvstændige menigheder (kredse) med tilsammen ca. 300 medlemmer, Klim-kredsen er størst, og Klim Valgmenighedskirke og Præstegården ligger i Klim.
Hannæs Valgmenighedskirke ligger i Vesløs.
Begge kirker har egne kirkegårde.

Hver kreds har en høj grad af selvstændighed med egen bestyrelse og økonomi. Men kredsene samles i en fællesstyrelse, som ansætter præst og driver præstegården. På en måde er vi to forskellige menigheder, men samtidig føler vi et stærkt fællesskab omkring valgmenigheden.

Medlemmerne i de to menigheder bor overvejende i området omkring Fjerritslev, men der er medlemmer fra Vendsyssel, Han Herred, Thy og Himmerland.

Området
Klim ligger i Han Herred ca. seks kilometer vest for Fjerritslev, hvor der er folkeskole, gymnasium og gode indkøbsmuligheder. Hannæs ligger cirka 20 km vest herfor.
Klim har omkring 600 indbyggere. Her og i området omkring er der et aktivt foreningsliv. Egnen er præget af smuk natur med kort afstand til skov, klitter, hav og fjord.

Præstegård
Præstegården ligger tæt på Valgmenighedskirken i udkanten af Klim. Nærmeste nabo er Klim Friskole, som der ofte er samarbejde med.
Præstegården er en ældre bygning, der løbende er blevet renoveret. Der er ca. 170 m2 bolig i stueplan. Den er indrettet med spisestue i forbindelse med køkken, stue, tre værelser og badeværelse. På anden etage er der et stort arbejdsværelse, tre værelser og badeværelse.
Huset er omgivet af en stor have.

I forbindelse med beboelsen er der mødelokale/konfirmandstue med plads til ca. 40 personer. Lokalet har egen indgang, køkken og toilet. I alt er der her ca. 90 m2. Der er klaver, projektor m.v.

Valgmenighedens liv
Valgmenigheden er præget af et højt aktivitetsniveau.
Gudstjenesterne er selvfølgelig det væsentlige. Vi har tradition for såkaldt lavkirkelig gudstjeneste, hvor liturgien spiller en mindre rolle i forhold til evangeliets budskab.
Gudstjenesterne fordeles mellem de to kredse. Valgmenighedspræsten afholder desuden gudstjenester på egnens plejehjem, hvor vore medlemmer er beboere. Vigtigt er naturligvis også præstens arbejde, der vedrører familiers store glæder og sorger fra fødsel til død.

Desuden er der året igennem et mangfoldigt udbud af foredrag, sangaftener, film, litteraturlæsning, musik, kristendomsundervisning mv. Teaterture, udflugter og udlandsrejser kan også være på programmet.
Alt sammen hvad vi vil kalde for grundtvigsk livsoplysning.

Forventninger til ny præst
Vi søger en præst, som vil have forståelse for den tradition, der har båret valgmenigheden indtil nu, men som også vil være med til fornyelse og igangsætning af nye initiativer, så Klim–Hannæs Valgmenighed også fremover vil kunne være kirke for fremtidige generationer.

Vi kan tilbyde
En menighed, med pæn tilslutning til gudstjenester og møder.
Et stort engagement blandt bestyrelsesmedlemmer og andre ulønnede/frivillige hjælpere.

Ansatte/lønnede medarbejdere ved kirkerne.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende regler for præster i den Danske Folkekirke.

Husleje efter vurdering.

Vi søger en præst, der sammen med os her i Nordvestjylland vil være drivkraft i vores grundtvigske menighed, der vægter gudstjenesten som det centrale.

Vi ønsker en inspirator og idémager, som kan tage vare på menigheden, så også yngre medlemmer kan se mening i at tage medansvar for menighedens liv og vore kirkelige og folkelige aktiviteter i et godt fællesskab.

Fra 1. juni 2022 eller efter aftale mangler vi efterfølgeren for Peter Haandsbæk Jensen, vores afholdte præst gennem fem år.

Stillingen er på 60 % af fuldtid. Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende regler for præster i den Danske Folkekirke.

Detaljerede oplysninger om stilling, præstebolig og lokalområde kan ses på: www.klimhannaesvalgmenighed.dk

Ansøgning sendes pr. brev til
formand for Klim-Hannæs Fælleskreds:
Lotte Lolk Arupvej 38, 7742 Vesløs
Eller til mail: klimhannaesvalgmenighed@gmail.com
Sidste ansøgningsfrist: 25. februar 2022