Jobmarked

Præst

Menighedsrådet ved Herstedvester Kirke ønsker en præst, der gennem teologisk indsigt kan formidle de store spørgsmål klart og vedkommende. Vi ønsker endvidere, at prædikener relateres til den menneskelige hverdag og erfaring; da det ligger os på sinde, at man som kirkegænger føler, at man får noget med hjem, som man kan reflektere over.

Vi lægger stor vægt på et velfungerende samarbejde mellem præsterne indbyrdes, og mellem menighedsråd, præster og kirkens øvrige personale.

Stillingen er en tjenestemandsstilling med tjenestebolig og kontor i den hyggelige Herstedvester Landsby i Albertslund, og du vil være kirkebogsførende præst og udøvende begravelsesmyndighed.

Vi ser dig som den, der naturligt igangsætter, afholder og støtter kirkens aktiviteter; så som studiekredse, foredrag, højskolesangaftener, sommerhøjskole og pilgrimsture m.m. Kirken har et meget velfungerende musikliv, som du bliver en del af. Vi søger i høj grad en holdspiller og én, som kan strukturere arbejdet, og som kan kommunikere på flere platforme.

Vi kan tilbyde en dynamisk arbejdsplads med mange ansatte og et højt fagligt ambitionsniveau. Vi har tradition for at inddrage alle kirkens medarbejdere i både planlægning og udførelse af arbejdet.

Endvidere er vi bevidste om, at vi som virksomhed har et samfundsansvar; og vi er stolte af, at vi i den anledning er blevet kåret som årets virksomhed i Albertslund 2018.

Vi ser frem til din ansøgning, og du kan kontakte os for en samtale. 

På menighedsrådets vegne Lena Hylager, formand mail: lhylagerlarsen@gmail.com eller mobil 22 44 91 14 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør eller pr. e-mail: kmhel@km.dk. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.
 
Opslået:  11. september 2018
Udløber: 1. oktober 2018