Jobmarked

Præst

Frimenigheden Broen søger præst

Genopslag
Vores kirke er en Evangelisk-Luthersk frimenighed i Vejle. 
Kirken er tilknyttet Indre Mission (IM) og Evangelisk Luthersk Netværk (ELN).
 
Vi forventer af dig:

  • at du er uddannet teolog - eller er på vej til at blive det
  • at du kan forkynde og undervise relevant ind i vores samtid
  • at du kan motivere og inspirere de mange tjenesteteams i menigheden
  • at du kan samarbejde med de øvrige præster i præsteteamet samt menighedsrådet
  • at du brænder for at kalde mennesker til tro og tjeneste

 
Opgavebeskrivelse:

  • Som præst forestår du forkyndelsen, kirkelige handlinger, sjælesorg samt gudstjenesteledelsen
  • Du indgår i præsteteamet, og sammen skal I udvikle gudstjenesterne og forkyndelsen
  • Du samarbejder med den ansatte menighedsinspirator og lovsangsleder samt tjenesteteams om opgaverne i kirken
  • Sammen med præsteteamet og menighedsrådet udvikler du strategier og indsatser for menigheden

 
Om Broen
Kirken er gennem de seneste år vokset til 160 medlemmer – og vokser stadig. 
Vores geografiske placering er Vejle med opland. Vi har gudstjenester i Vejle IMs missionshus og har et godt forhold til Vejle IM og øvrige IM-fællesskaber i området.
 
Tilslutningen til gudstjenesterne er stor. Der er småbørne-, børne- og juniorkirke samt et aktivt musik- og sangmiljø. Endvidere er der en nystartet aftengudstjeneste – Revel – der samler mellem 100-200 unge hver anden søndag.
 
Praktisk information
Kan du se dig i ovenstående beskrivelse, så send frimodigt en ansøgning. 
Du kan læse mere om Frimenigheden Broen på www.frimenighedenbroen.dk
Spørgsmål til stillingen kan rettes til menighedsrådsformand Henrik Bergholt på tlf. 2069 9931. 
Ansættelsen er en 100 % ansættelse med mulighed for indkøring. Løn efter præsteforeningens gældende regler. Stillingen ønskes besat fra den 1. januar 2019  - eller efter nærmere aftale. 
Ansøgningsfristen er den 29. oktober 2018 kl. 12.00. Jobsamtaler vil blive afholdt lørdag den 3. november 2018. Ansøgning og CV sendes til henrik@frimenighedenbroen.dk (mrk. “job-ansøgning”).