Jobmarked

Præst

Præst søges til Seden-Åsum pastorat

Seden-Åsum pastorat består af to sogne: et forstadssogn med 5.500 indbyggere og et landsogn med 700 indbyggere. Begge sogne har smukke middelalderkirker, der er smukt vedligeholdt og har tilknyttet kirkegård. Der er ca. 3 km mellem kirkerne.

Menighedsrådene ønsker en præst med et grundtvigsk kirkesyn, som med et solidt teologisk grundlag kan formidle evangeliet i vores moderne samfund og som vil være med til såvel at bevare traditionen i de to kirker som at bidrage til at udvikle det kirkelige arbejde. En præst der forstår at favne bredt, som ønsker at være en aktiv del af lokalmiljøet, og som kan holde en god balance mellem tradition og fornyelse. 

Seden-Åsum pastorat har ud over den kirkebogsførende præst yderligere en præst ansat på 75 %. Det daglige samarbejde mellem de to præster medfører blandt andet, at der er en del prædikenfri weekender. Et rigtigt godt samarbejde mellem sognenes øvrige ansatte, hvor det er en selvfølgelighed at hjælpe hinanden, skal også nævnes – et samarbejde præsten er en helt naturlig del af.

Vi er to engagerede menighedsråd, som gerne lægger tid og entusiasme i arbejdet, såvel de mere praktiske opgaver som drøftelser om kirkens liv og vækst. Samtidig med at vi har to velfungerende kirker med mange traditioner, er vi meget åbne for nye ideer, og vi glæder os til i samarbejde med den nye præst at skabe de bedste rammer for kirkelivet. Vi har stor forståelse for, at præsten ikke kan bære kirkelivet alene, og at vi som menighedsråd og ansatte skal være med til at skabe dette til glæde for alle i sognene.

Menighedsrådene lægger vægt på, at kirkerne er for alle, og at der er mange aktiviteter i løbet af året – aktiviteter som understøtter det kirkelige liv, uhøjtideligt og i øjenhøjde. Der er for nylig ansat en kirke- og kultur medarbejder til at støtte op om denne udvikling.

Seden er en forstad med 6 kilometer til Odense centrum. Seden har egen skole, børneinstitutioner, idrætsforening og indkøbsmuligheder.

Åsum er en gammel landsby 5 kilometer fra Odense og smukt beliggende ved Odense å, hvor de gamle gårde stadig dominerer bybilledet. I Åsum er der mange velfungerende foreninger, som menighedsrådet har et rigtig godt samarbejde med.

Den gamle rytterskole i Åsum er indrettet til en sognegård, der rummer en bred vifte af aktiviteter, så som tirsdagscafé, sogneaftener og flere af byens små foreninger. 

I Seden er der et velfungerende fælles kirkekontor, og en ny sognegård er under planlægning.

Præsteboligen ligger i tilknytning til Seden kirke. Præsteboligen er opført i 1915 i stil med stuehuset til en proprietærgård og vil være nyrenoveret ved indflytning. Konfirmandstuen ligger i forbindelse med boligen, men har egen indgang og toiletter. Der er en stor gammel og velplejet have til huset. Til præsteboligen er knyttet herlighedsværdier i form af en smuk natur ned til Odense å med eng og skov og med jagt- og fiskeret. 

Vi håber, at du kan se dig selv som præst i et sådant samarbejde, og du skal være velkommen til at kontakte os for at høre yderligere.

Nærmere oplysninger kan fås hos
Niels Mertz, Menighedsrådsformand v. Seden kirke
nielsmertz@dbmail.dk – 4056 6585

Per Lykke Hansen, Kontaktperson v. Åsum kirke
plh@vip.cybercity.dk – 22107613 

Ansøgning skal sendes til Biskoppen over Fyens Stift inden 18. februar kl. 15.00

Endvidere henvises til Fyens Stifts hjemmeside – www.fyensstift.dk