Præst

Abildgård Sogn
Ansøgningsfrist: 10.12.2023

Abildgård Sogn

Abildgård Sogn i Frederikshavn søger ny præst pr. 1. marts eller tidligere

Vil du være præst i en kirke, hvor der er en engageret menighed, hvor frivilligt medarbejderskab har en stor plads, hvor gode kolleger styrker hinanden, og hvor du har rige muligheder for at være med til at udvikle et godt team, så læs videre her!

I Abildgård Kirke samarbejder menighedsrådet og medarbejderstaben om at fastholde og videreudvikle kirkens positive og inkluderende fællesskab. Det er en arbejdsplads, hvor man lytter til hinanden og giver plads til, at nye tanker og ideer kan få lov at udvikle sig. Den fælles ambition er at skabe og fastholde ikke bare en god, men den bedst mulige kirke.

Abildgård Kirke er en moderne kirke indviet i 1970. Bygningen rummer - udover et smukt og enkelt kirkerum med 350 siddepladser - menigheds- og undervisningslokaler, kirketorv og kontorfaciliteter. De fysiske rammer er særdeles gode til de mange forskellige aktiviteter, der udfolder sig her. Der er liv i kirken dagen igennem hele ugen. I kirkerummet er der højmesser og forskellige andre former for gudstjenester, i de tilknyttede menighedslokaler er der foredrag, studiekredse, åbent hus, sangaftener, Gud og spaghetti m.v. målrettet børn, unge, familier og ældre. Desuden er der et rigt musikliv med flere kor, en del koncerter og med flittig brug af sang og musik i forbindelse med gudstjenesterne.

For os er internationalt arbejde, både globalt og lokalt, og diakoni særdeles vigtige arbejdsområder. Ukraine og flygtninge derfra har i de senere år fyldt meget i vores internationale arbejde. Samtidig støtter kirken et børnehjem i Indien og et projekt i Tanzania. Diakonalt arbejder vi på at være en kirke, der er synlig og tilgængelig for alle bl.a. gennem Familienetværket, der samler godt 100 mennesker i kirkens lokaler 2 gange om måneden og Elsk Frederikshavn, hvor vi øver os i hjælpsomhed, gæstfrihed og venlighed.

Til sognet hører også Fladstrand Kirke fra 1690, renoveret i 2008, 150 siddepladser. Her afholdes gudstjenester nogle få gange i løbet af året f.eks. i forbindelse med jul, påske og pinse.

Derudover benyttes kirken af byens 3 sogne i forbindelse med begravelser og bisættelser, hvor de respektive kirkers betjening medvirker.

Foruden 3 præster, hvoraf 1 søges ansat nu, består medarbejderstaben af 2 kirke-kulturmedarbejdere, hvoraf den ene er daglig leder af staben, 1 organist, 1 kirkemusiker, 2 kirketjenere og 2 kordegne og en regnskabsfører.
 

Den ledige stilling er:

• en fuldtids sognepræst, som med de nuværende aftaler er ansvarlig for 2/5 af søndagsgudstjenester, plejehjemsgudstjenester og kirkelige handlinger samt 2 konfirmandhold om året

Til stillingen som sognepræst hører en bolig fra 2007/2015 på 184 m2. Boligen indeholder - foruden køkken/alrum og stue - 3 værelser med mulighed for endnu 1 værelse, samt præstekontor. Boligen er beliggende Pilekrogen 1, 9900 Frederikshavn på en ugenert grund i et roligt boligområde 2,5 km fra Abildgård Kirke og 2 km fra Palmestranden.

Frederikshavn er en levende by med mange kultur- og sportsfaciliteter og flere ungdomsuddannelser. Byen er omgivet af en unik natur.

Vi er stolte af vores kirker og viser dem meget gerne frem for dig.

I velkomstfolderen til vores nye præst kan du finde flere oplysninger om både Abildgård Kirke, sognet og byen, præsteboligerne mm – du finder folderen her www.abildgaardkirke.dk

Du kan også følge os på facebook.

Nærmere oplysning fås hos menighedsrådets formand Kurt Hansen, tlf. 29 91 50 58, e-mail: viku@webspeed.dk , sognepræst Kenny Gottlieb Christiansen, tlf. 40 21 25 21, e-mail: kegc@km.dk og provst Peter Jessen, tlf. 23 72 79 97

Ansøgningen stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg. Mailadresse: kmaal-ansoegning@km.dk

Kontakt

viku@webspeed.dk