Jobmarked

Præst

Præst søges til 3 sogns pastorat i det sydlige Himmerland

Vi ønsker en nutidig præst, der engageret og nærværende, vil være en del af sognenes liv og vækst. Stillingen er med bopælspligt i Vester Tostrup.

For nærmere oplysning henvises til www.tostrup-roum-hvam.dk og www.sogn.dk: Tostrup, Roum og Hvam.

Desuden kan stillingsopslaget ses i Præsteforeningens blad d. 29.11.2019 og på Viborg Stifts hjemmeside.

Menighedsrådene i Vester Tostrup, Roum og Hvam

Ansøgningsfrist: Mandag 16.12.2019