Jobmarked

Præst

Præst ved Den danske Diakonissestiftelse

Har du mod på at arbejde med både høstgudstjeneste for børnehavebørn, sansegudstjenester for personer med demens, diakonale udviklingsprojekter og en masse derimellem og rundt om? Så har vi et skønt job til dig som præst på Diakonissestiftelsen.
 

Opgaver
Du får bl.a. følgende opgaver:

  • Yde kirkelige og pastorale tilbud på Diakonissestiftelsen, herunder gudstjenester på vores to plejehjem og arrangementer for børn fra vores børneinstitutioner.
  • Skabe fællesskaber på Diakonissestiftelsen, hvor mennesker kan opleve øget livskvalitet.
  • Varetage undervisning på vores uddannelsescenter.
  • Bidrage til udviklingsprojekter, eksempelvis omkring værdighed i mødet med personer med demens i samarbejde med vores plejehjem og hjemmepleje.

Forventninger
Vi forventer, at du kan indgå i en dynamisk organisation med mange forskellige arbejdsgrene. Hos os er det en selvfølge, at præsten arbejder tværfagligt på lige fod med andre faggrupper. Du skal aktivt arbejde med at implementere Diakonissestiftelsens samlede strategi om at skabe livskvalitet ved at styrke det enkelte menneske og ved at udvikle fremtidens velfærd.

Diakonissestiftelsens kirke, Emmauskirken, er en privat virksomhedskirke, der drives for egne midler. Som præst vil du derfor skulle indgå med både pastorale opgaver og andre udviklingsprojekter rettet mod medarbejdere, brugere, pårørende og vores mange frivillige. Ud over denne stilling er der én præst ansat ved Emmauskirken, som du som ny præst vil få som nærmeste leder.

Er du vores nye præst, skal du have nemt ved at indgå i mange forskellige sociale sammenhænge. Du skal have sans for samarbejde og udvikling i en dynamisk organisation og have erfaring med projektarbejde. Du skal være teologisk velfunderet og holde af at holde gudstjeneste. 
 

Det praktiske:
Stillingen er på 30 t./uge med lønvilkår som overenskomstansat sognepræst i folkekirken. Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til præst Jan Nilsson, tlf.: 20 62 45 03.
Ansøgningsfrist: 28. februar 2018 kl. 12:00. Ansøgningen sendes pr. mail til direktionen@diakonissen.dk.
Tiltrædelse: 1. maj 2018.
Samtaler og prøveprædikener gennemføres: 7. og 16. marts.

Om Diakonissestiftelsen: 
På Diakonissestiftelsen handler det om mennesker – det har det gjort i over 150 år. Vi er en moderne organisation med et folkekirkeligt grundlag, og vores vision er at skabe livskvalitet ved at styrke det enkelte menneske.
Vi er en almennyttig, selvejende organisation og som sådan et privat alternativ til det offentlige og et non-profit alternativ til det private. Vi er et attraktivt tilbud for både brugerne og de aktører, som vi samarbejder med. Vi er fremtidens velfærdsleverandør inden for omsorg, pleje og rehabilitering af høj faglig kvalitet i form af hjemmehjælp, plejehjem, bofællesskaber for psykisk sårbare, hospice, udgående hospiceteam og mere til. Vi giver børn et sundt selvværd og uddanner fremtidens sundhedspersonale, der både udvikler stærke faglige kompetencer og medmenneskelige værdisæt. Medmenneskelighed spreder sig også i vores kirke, omfattende frivillighed og sociale arbejde. Vi ser altid mennesket.
Du kan læse mere om Diakonissestiftelsen, vores aktiviteter, bygninger og alle de mennesker, der dagligt færdes hos os på www.diakonissestiftelsen.dk.