Jobmarked

Præst

Engageret præst søges til aktive landsbykirker

Stillingen som ikke-kirkebogsførende sognepræst i Løsning – Korning pastorat, 

Hedensted provsti, Haderslev stift er ledig, og der søges ny sognepræst til ansættelse pr. 1. juni 2018.

Det er en 100% stilling med delvis lokalfinansiering 50 %. 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst (for akademikere i staten med tilhørende protokollat)  

Der er ikke tilknyttet tjenestebolig til stillingen, men det er ønskeligt, at den nye præst vil bosætte sig i pastoratet – Korning eller Løsning sogne.

For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på sognenes hjemmeside, og kan ses på Haderslev stifts hjemmeside.

For yderligere oplysninger henvises til stillingsopslag i præsteforeningens blad, samt på Jobnet.

Ansøgningen stiles til Kirkeministeriet, og skal tilsendes biskoppen over Haderslev stift (mrk. ansøgning)
eller pr. mail til Heidi Jessen Henrichsen hj@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest d. 5. marts 2018 kl.15.00

For yderligere oplysninger henvises til hjemmesiden   www.losnkornsogn.dk,  hvor man kan se vore aktiviteter og kirkens værdier, eller forespørgsel kan rettes til:

Formand for Løsning menighedsråd Svend Erik Pedersen, tlf. 30116973, mail kbhmf@lafnet.dk

Formand for Korning menighedsråd Arne Christensen tlf. 20202108 / 75893946 mail arnec52@gmail.com

Sognepræst  Sune Skarsholm tlf. 51160169, mail suss@km.dk