Præsteembede

Ravsted Sogn
Ansøgningsfrist: 28.11.2022

Ravsted Sogn

Præsteembede uden bopælspligt i hjertet af Sønderjylland.

Kort beskrivelse:
Ravsted Pastorat ligger lige mellem Vesterhavet og Lillebælt i Sønderjylland i Aabenraa Provsti.

Sognepræstens opgaver varetages i Ravsted Sogn med bistandsopgaver i Tinglev Sogn, der ligger ca. 12 km. fra Ravsted. Sognepræsten i Ravsted holder gudstjenester i sognet, forestår sognets kirkelige handlinger, underviser konfirmander og børnekonfirmander, er til rådighed for sjælesorgssamtaler og bidrager til kirkebladets indhold.

Bistandsopgaverne består i undervisningen af et årligt hold børnekonfirmander, 4-6 årlige familiegudstjenester og kontakten til Tinglevs FDF-kreds. Bistandsopgaverne bliver beskrevet grundigt i en arbejdsbeskrivelse. Ravsted-præsten skal også være født medlem af provstiets skoletjeneste-udvalg, idet provstiets skoletjeneste-medarbejder, Bente Iwang, trækker på udvalget til teologisk sparring og ideudvikling. I provstiet håber vi desuden, at Ravsted-præsten vil tage del i udviklingen af et sorggruppearbejde for børn/familier.

Det siger menighedsrådet:
I Ravsted Sogn glæder vi os meget til samarbejdet med vores nye sognepræst!

Du kommer til at møde et menighedsråd, der består af både erfarne og nye medlemmer. Aldersgennemsnittet er meget lavt, og vi har mange tanker om, hvordan vi skal være kirke. Vi spænder ikke vores nye præst foran vores ideer, men vil udvikle kirkelivet sammen med dig. Og så er vi ikke bange for selv at trække i arbejdstøjet i forbindelse med et projekt. Det gjorde vi senest, da vi op til jul, sammen med en lokal ildsjæl, lagde kirketårn til det smukkeste lysshow; ”Der blev lys” (Se det på YouTube ved at søge på ”Lysshow på Ravsted Kirke”). Det er ikke meningen, at du skal have travlt som præst i Ravsted Sogn.

Der bor knap 1.000 personer i sognet, hvoraf de 750 er medlemmer af folkekirken. De 450 bor i landsbyen Ravsted. Der er desværre ikke så mange faste kirkegængere, men folk i Ravsted elsker alligevel deres kirke og kommer gerne til særlige lejligheder og familiegudstjenester.

Vi vil frygtelig gerne være sammen i det nære, og vi håber, at du er en folkelig person, som forkynder klogt og forståeligt - og er god til at synliggøre dig i byen.

Du kommer til at have dit virke i en meget velfungerende landsby. Vi har både en lille købmandsbutik, Børneunivers (dagpleje-børnehave-skole 0-6 kl.), vores slagter er kendt for sine berømte ringriderpølser og om sommeren er friluftsbadet åbent. Vi holder byfest med crossløb og quiz. Vi nyder naturen heromkring og i Byskoven har mange Ravsted-borgere plantet frugttræer, mens spejderne har sat shelters op.

Som sognepræst i hjertet af Sønderjylland kommer du også til at opleve det tyske mindretal. Mindretallet bruger også kirken, og der er både tysk børnehave og skole i sognet. Vi har et godt samarbejde med den tyske præst og menighed. Hvis du vil flytte hertil, så hjælper menighedsrådet dig med at finde en god (og billig) ejer- eller lejebolig. Uanset, om du drømmer om en lejlighed eller en landejendom, har du mulighed for at finde det hjem, der passer til dig. Dit nyistandsatte kontor er placeret centralt i landsbyen og tæt på kirken.

Ravsted menighedsråd er klar over, at præsten skal have opgaver i Tinglev og være byttemakker med Tinglev-præsten. Det synes vi passer godt sammen med os, og vi forestiller os, at der kan opstå gode samarbejdsmuligheder mellem sognene.

Om Aabenraa Provsti:
Ravsted og Tinglev Sogne er en del af Aabenraa Provsti. Provstiet har en god økonomi, og båndene mellem det folkelige og det kirkelige er meget intakte. I provstiet arbejdes der målrettet med at skabe gode arbejdsvilkår for præsterne. Der skal være tid til fordybelse og kvalitet i arbejdet og til gode kollegiale relationer.

Kontakt:
Menighedsrådsformand Tina Ommen på tlf.nr: 42 71 55 44
Provst Kirsten K. Sønderby på tlf.nr: 29 16 05 51.
Præst i Tinglev Søren Wogensen på tlf.nr: 92 43 33 33

Kontakt

https://sogn.dk/ravsted/