Prøv avisen

Projektmedarbejder

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter søger projektmedarbejder til undersøgelse af kirkens rolle og udviklingspotentiale i ”Sommerlandet”

 

Projektet gennemføres af FUV på foranledning af stifterne i Aalborg, Viborg og Ribe.

 

Formål

Formålet med projektet er at indhente en viden om menigheden i sommerhus- og turistområder, som kan anvendes i de enkelte menighedsråd til at tilpasse kirkelivet til den aktuelle situation, og som kan bidrage til øget strategisk opmærksomhed på sogne-, provsti- og stiftsniveau med henblik på at fastholde og udvikle kirken lokalt.

 

Projektet har til formål at:

  • Kortlægge sommerhusområdernes demografiske profil og variation set over et år og indflydelsen herfra på det lokale kirkeliv.
  • Beskrive sommerhusområdernes udvikling fremadrettet; hvordan vil befolkningssammensætningen i sommerhusområderne udvikle sig over de kommende 10 år?
  • Analysere sommerhusbeboeres og turisters forventninger og idéer til den lokale kirke.
  • Inspirere menighedsrådene i tilrettelæggelsen og understøttelsen af det lokale kirkeliv.
  • Kvalificere provstiudvalgenes beslutningsgrundlag for tildeling af ligningsmidler og stifternes normering af præstestillinger mv. på baggrund af analyser af befolkningsstørrelse, sammensætning og forventninger.

Projektmedarbejderen har til opgave at:

Foretage en selvstændig analyse af behov, muligheder og forventninger til kirken i udvalgte sommerhusområder med inddragelse af eksisterende relevante studier og statistiske data på området. De opdragsgivende stifter sørger inden projektstart for, at der foreligger relevant lokalt materiale på området.

Undersøgelsesdesignet formuleres i samarbejde med projektmedarbejderen. Der kan enten være tale om kvalitative interviews eller om en spørgeskemaundersøgelse – eller en kombination af disse.

 

Faglige og personlige kompetencer

  • Relevant akademisk uddannelse med gode evner for analyse og kommunikation. 
  • Udviklingsorienteret, strategisk sans
  • Kendskab til og erfaring med folkekirkens organisation og funktionsformer

Ansøgningen skal vedlægges CV og publikationsliste, samt dokumentation for proces- og projekterfaringer fra andre jobsammenhænge. 

 

Projektmedarbejderen refererer til projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen på FUV/Kirken på landet-projektet. Projektlederen fungerer i øvrigt som faglig vejleder for projektmedarbejderen.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er forankret i folkekirkens Center for Viden og Udvikling i FUV Aarhus. Projektmedarbejderen vil indgå i Videnscentrets medarbejderstab og få kontor på en af FUVs tre lokaliteter.  Der skal påregnes en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen. Ansættelsen er tidsbegrænset til projektperioden på 6 måneder. 

 

Tiltrædelse 1. marts 2018. Løn efter kvalifikationer. 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen (tlf. 3059 3696).

 

Ansøgningsfrist: 10. november kl. 12.00

 

Ansøgningen stiles til afdelingsleder Birgitte Graakjær Hjort og sendes vedlagt bilag til
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

søger projektmedarbejder til undersøgelse af kirkens rolle og udviklingspotentiale i ”Sommerlandet”

 

Projektet gennemføres af FUV på foranledning af stifterne i Aalborg, Viborg og Ribe.

 

Formål

Formålet med projektet er at indhente viden om menigheden i sommerhus- og turistområder, som kan anvendes i de enkelte menighedsråd til at tilpasse kirkelivet til den aktuelle situation, og som kan bidrage til øget strategisk opmærksomhed på sogne-, provsti- og stiftsniveau med henblik på at fastholde og udvikle kirken lokalt.

 

Projektet har til formål at:

• Kortlægge sommerhusområdernes demografiske profil og variation set over et år og indflydelsen herfra på det lokale kirkeliv.

• Beskrive sommerhusområdernes udvikling fremadrettet – hvordan vil befolkningssammensætningen i sommerhusområderne udvikle sig over de kommende 10 år?

• Analysere sommerhusbeboeres og turisters forventninger og idéer til den lokale kirke.

• Inspirere menighedsrådene i tilrettelæggelsen og understøttelsen af det lokale kirkeliv.

• Kvalificere provstiudvalgenes beslutningsgrundlag for tildeling af ligningsmidler og stifternes normering af præstestillinger mv. på baggrund af analyser af befolkningsstørrelse, sammensætning og forventninger.

 

 

Projektmedarbejderen har til opgave at:

Foretage en selvstændig analyse af behov, muligheder og forventninger til kirken i udvalgte sommerhusområder med inddragelse af eksisterende relevante studier og statistiske data på området. De opdragsgivende stifter sørger inden projektstart for, at der foreligger relevant lokalt materiale på området.

Undersøgelsesdesignet formuleres i samarbejde med projektmedarbejderen. Der kan enten være tale om kvalitative interviews eller om en spørgeskemaundersøgelse – eller en kombination af disse.

 

 

Faglige og personlige kompetencer

• Relevant akademisk uddannelse med gode evner for analyse og kommunikation. 

• Udviklingsorienteret, strategisk sans

• Kendskab til og erfaring med folkekirkens organisation og funktionsformer

 

Ansøgningen skal vedlægges CV og publikationsliste, samt dokumentation for proces- og projekterfaringer fra andre jobsammenhænge. 

 

Projektmedarbejderen refererer til projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen på FUV/Kirken på landet-projektet. Projektlederen fungerer i øvrigt som faglig vejleder for projektmedarbejderen.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er forankret i folkekirkens Center for Viden og Udvikling i FUV Aarhus. Projektmedarbejderen vil indgå i Videnscentrets medarbejderstab og få kontor på en af FUVs tre lokaliteter.  Der skal påregnes en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen. Ansættelsen er tidsbegrænset til projektperioden på 6 måneder. 

 

Tiltrædelse 1. marts 2018. Løn efter kvalifikationer. 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen (tlf. 3059 3696).

 

Ansøgningsfrist: 10. november kl. 12.00

Samtalerne vil blive afholdt i uge 49. 

 

Ansøgningen stiles til afdelingsleder Birgitte Graakjær Hjort og sendes vedlagt bilag til jobfuv@km.dk, mrk.: projektmedarbejder, kirken på landet.