Jobmarked

Projektmedarbejder

Nyoprettet 4-årig projektstilling med mulighed for forlængelse - med fokus på arbejdet med børn, unge og familier Dronninglund sogn/Brønderslev provsti 

Ansættelsestidspunkt: 1. august eller hurtigst muligt derefter 

Vi har et stort ønske om at komme i kontakt med nye grupper af børn, unge og familier for på anderledes og nytænkende måder at udvikle det kirkelige arbejde Dronninglund/Dorf sogn og i provstiet som helhed. 
 
Er du den kreative person, der kan hjælpe os med at nytænke og udvikle det kirkelige arbejde med baggrund i netop dine evner og interesser for disse grupper i det lokale kirkeliv i vore to sogne og være drivkraft i ideudvikling og vidensdeling til gavn for Brønderslev Provsti – så vil vi meget gerne høre fra dig. 
 
Der er tale om en yderst selvstændig stilling, der på baggrund af dine kvalifikationer og interesseområder skal udvikles  helt ”fra bunden”. Vi har en forventning om, at du formår at etablere kontakt til nye segmenter i lokalområdet. Du vil få stor indflydelse på stillingens indhold og refererer til et projektudvalg bestående af repræsentanter udpeget af menighedsråd og provstiudvalg, og du vil få indflydelse på eget budget. 
 
Henvendelse om stillingen kan ske til menighedsrådets formand, Jens Rasmussen, meni2016j@gmail.com tlf. 24944646 samt til provst Lise Lundgreen, LLUN@km.dk tlf. 51440078 
 
Ansøgning med relevante bilag sendes til formand for menighedsrådet, Jens Rasmussen, Lindenovsvej 3, 9330 Dronninglund eller via mail: meni2016j@gmail.com 
 
Yderligere oplysninger om stillingen m.m. - se kirkens hjemmeside: www.dronninglundkirke.dk 
 
Ansøgningsfrist: mandag d. 11. juni 2018

Samtaler afholdes i uge 25