Provstisekretær

Glostrup Provsti
Ansøgningsfrist: 21.10.2021

Glostrup Provsti

Glostrup Provsti søger en provstisekretær med høj faglighed inden for offentlig administration, forvaltning, økonomi og intern kommunikation. 

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Glostrup Provsti

I Glostrup Provsti sikrer vi de trygge rammer for vores 9 sogne og 30 præster. Et provsti er ansvarlig for den folkekirkelige økonomi og udvikling i et bestemt geografisk område. Provstiudvalget fører tilsyn med de lokale kirkekasser og provsten fører endvidere tilsyn med sognepræsternes arbejde. Glostrup Provsti dækker sognene i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommune. Overordnet handler det om at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst i de lokale sogne.

Vi tilbyder en spændende stilling i et godt miljø med både udfordringer og udviklingsmuligheder. Stillingen rummer mulighed for indsigt i mange forskelligartede opgaver oftest i tæt samarbejde med provsten.

Provstisekretæren ansættes af provstiudvalget. Provstikontoret er placeret i Vestre Gade 6 E, 2605 Brøndby.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring fra en lignende stilling inden for offentlig administration eller en relevant uddannelsesbaggrund og kan arbejde selvstændigt.

Arbejdsopgaver:

 • Sekretær for provst og provstiudvalg – herunder dagsorden/referat, deltagelse i møder og syn som referent, korrespondance, sagsbehandling, telefonpasning.
 • Kirkeministeriets F2 system (journalisering, dagsorden/referat, arkivopfølgning, post og bygge- og anlægsopgaver), Brandsoft (budgetstøttesystem samt provstiudvalgskassen), Den Digitale Arbejdsplads (håndbøger, fravær, befordring, dataarkiv og videndeling) samt folkekirkens lønsystem (løn, honorarer m.v.). Kendskab til systemerne ønskelig men ikke påkrævet.
 • Regnskabsfunktion for provstiudvalget (bogføring, budget og regnskab, tal og analyser)
 • Forberedelse af provstiudvalgets behandling af menighedsrådenes budgetter og regnskaber.
 • Forberedelse af materiale til budgetsamråd.
 • Udtræk fra regnskaber og andet materiale til præsentation på møder.
 • Forberedelse af sagsbehandlingen af indkomne sager.
 • Servicering af menighedsråd og præster.
 • Servicering af provsten i forbindelse med afvikling af møder i udvalg.
 • Omkring arbejdstid er vi fleksible og vi forventer, at du også er det. Fx vil der være et antal møder uden for normal arbejdstid. 

Vi søger en sekretær, som:

 • Har en solid tal- og regnskabsforståelse, og erfaring i regnskabsføring, herunder gerne kirkelige regnskaber.
 • Kan formulere sig klart og præcist i både skrift og tale.
 • Har et indgående kendskab til IT samt Excel regneark herunder udfærdigelse af pivottabeller, elektronisk journalisering samt kendskab til den offentlige administration.
 • Er i stand til at planlægge og strukturere arbejdet selvstændigt og trives på enmandskontor.
 • Har opmærksomhed og interesse rettet mod grundighed og drift.
 • Kan formulere udkast til provsten – både selvstændigt og i samspil med provsten.
 • Kan tænke med – bidrage og sikre hurtig og korrekt sagsbehandling.
 • Kan håndtere mange forskelligartede opgaver og fortrolige oplysninger.
 • Er serviceminded, tålmodig og hjælpsom.
 • Er samarbejdsorienteret, fleksibel og bidrager positivt til den gode trivsel.
 • Har interesse for folkekirkens opgave.


Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK med indplacering i løngruppe 3, sats 4 svarende til en grundløn på 410.643 årligt i nutidskroner. Der ydes 15 % i pensionsbidrag. Hertil kan forhandles relevante tillæg efter kvalifikationer eller uddannelse. I forbindelse med ansættelsen kommer du på provstisekretæruddannelse arrangeret i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Uddannelsen foregår følgende dage i foråret 2022: 4.-6. april (internat), 28.-29. april (internat) og den 22. september. Du vil desuden i det første år af ansættelsen få tilknyttet en provstisekretær fra vores naboprovsti som vejleder/mentor.

Tiltrædelse: 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 21. oktober 2021 kl. 15.00.

Ansøgning med CV, relevante bilag samt henvisning til referencer sendes elektronisk til Glostrup Provstiudvalg att. provst Ove Kollerup på OK@km.dk

Vi forventer at afholde samtaler i uge 43 2021.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte provst Ove Kollerup på telefon 36750801. Du kan endvidere læse mere om Glostrup Provsti på www.glostrupprovsti.dk