Jobmarked

SFO-leder

Jakobskolen søger SFO-leder

Jakobskolen er en kristen friskole i Aarhus med 230 elever. Vi søger en SFO-leder med ansvar for både SFO (0.-3. kl.) og Klub (4.-6. kl.). Ca. 85 børn går i SFO, mens 60 børn benytter vores Klub.

Vi søger en leder for vores fritidsdel, der kan tage det overordnede ansvar for, at SFO og Klub bidrager til den bedst mulige trivsel, udvikling og læring blandt børnene.

Vi forventer, at du:

  • Har en pædagogisk uddannelse og gerne erfaring med ledelse eller et ønske om at arbejde med ledelse.
  • Er engageret i alle dele af SFO’ens og Klubbens virke og kan igangsætte, udvikle og fastholde pædagogiske processer.
  • Kan bevare overblikket midt i hverdagens mange forskellige opgaver.
  • Vil være en brobygger, som gennem dialog vil videreudvikle samarbejdet mellem lærere og pædagoger.
  • Arbejder ud fra en grundlæggende tillid til børn og voksne.
  • Indgår i et konstruktivt samarbejde med skolens medarbejdere og bestyrelse.
  • Har erfaring med pædagogiske tiltag i forhold til børn med særlige behov og ideer til, hvordan Jakobskolen kan videreudvikle arbejdet med rummelighed og inklusion.
  • Kan identificere sig med skolens kristne værdigrundlag og aktivt arbejde med på det.

Du bliver en del af Jakobskolens ledelsesteam med skoleleder og viceskoleleder. Ud over opgaverne som leder af fritidsdelen, er vi spændte på, hvad du ellers gerne vil byde ind på, fx ansvar for vores elever med særlige behov.
Vi kan tilbyde en god arbejdsplads med dygtige og engagerede medarbejdere, som holder af at arbejde sammen om at give børnene en god hverdag på skolen.

Ansøgningsfristen er 15. august, 2018 med tiltrædelse 1. oktober.

Du er meget velkommen til at kontakte skoleleder Kaj Markussen (tlf. 51155651) for yderligere oplysninger eller for at aftale besøg på skolen.

Ansøgningen sendes elektronisk til kontor@jakobskolen-aarhus.dk