Jobmarked

Skoleleder

Skoleleder til Filipskolen, Amager, København

Vores skoleleder har desværre valgt at opsige sin stilling for at rejse verden tynd, så vi har brug for en ny leder til at tage over.

Filipskolen er placeret lige ved vandet på Amager og er fuld af dejlige elever, engagerede lærere og andet personale. Vi er tæt på metro, så det er nemt at komme hertil.

Filipskolen er en skole i udvikling, hvor der gives rum til nye idéer. Vi har fokus på pædagogisk praksis og har gang i flere internationale projekter. Samtidig har alle ansatte de sidste 2 år været på studietur til hhv. Rom og Skotland.

Vi ønsker, at vores elever trives og lærer, hvilket vi tror sker bedst ved at lærerne trives og lærer!

Vi er en kristen friskole, så evangeliet om Gud og Jesus har en stor og naturlig plads i vores dagligdag. Vi er også en skole, der tror på værdien af det enkelte menneske, og at demokrati er noget af det vigtigste for vores elever at lære, for at begå sig i vores samfund.

Har du lyst til at stå i front for dette og hjælpe med at udvikle det videre, vil vi meget gerne høre fra dig.

Vi forventer af dig:

  • at du er en tydelig, empatisk og favnende leder på skolen og udadtil
  • at du har gode administrative evner og har erfaring som leder i skoleverdenen
  • at du har visioner for det at være kristen friskole
  • at du har lyst til at arbejde for det inkluderende fællesskab mellem børn, ansatte, forældre og bestyrelse
  • at du er personlig kristen og deltager aktivt i kirke/ menighedsarbejde med Evangelisk Luthersk grundlag
  • at du ser muligheder i forandringer og tackler vanskeligheder konstruktivt
  • at du ser værdien af en høj grad af kommunikation og kommunikerer klart og proaktivt

Dine primære ansvarsområder er:

  • at varetage daglig ledelse og drift af skole herunder personale, økonomi og pædagogik, i samarbejde med viceskoleleder
  • at rammesætte skolens fortsatte udvikling i tæt samarbejde med bestyrelsen såvel som med medarbejderne
  • at drage omsorg for at det kristne budskab formidles med respekt for alle

Om Filipskolen:
Skolen har ca. 200 elever og ca. 25 ansatte. Skolen er oprettet i 1973 og ligger attraktivt direkte ud til Amager Strandpark og nær Metro. Skolen ligger i en spændende bydel med stor udvikling, og derfor har vi brug for en leder, der vil være med til at profilere skolen og dens værdier i nærområdet. Vi har eet spor fra 0. klasse til og med 9. klasse og en velfungerende SFO.
Skolen arbejder på en fysisk udvidelse og har en god økonomi.
Der kan findes mere information på skolens hjemmeside: www.filipskolen-kbh.dk

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolens bestyrelsesformand, Peter Holm tlf. 26 36 24 30, e-mail: peter@mpholm.dk
Har du behov for at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende skoleleder Mark Lindberg-Christensen på tlf. 24 52 46 10.

Deadline for ansøgning: 7. marts 2018. Ansøgning og CV sendes per e-mail til peter@mpholm.dk. Eksamensbeviser, referencer mv. medbringes ved evt. samtale.