Jobmarked

Skoleleder

Egebakkeskolen søger dynamisk og kompetent skoleleder!

Vi søger en ny skoleleder pr. 1. november 2019 til vores fantastiske skole, Egebakkeskolen i det vestlige Aarhus, da vores dygtige skoleleder gennem 18 år har valgt at gå på pension.

Vi søger en skoleleder med solid erfaring med skoleledelse: En ny stærk kaptajn, der vil brænde for at føre Egebakkeskolen videre på god og sikker kurs.

Egebakkeskolen er en meget velfungerende fri grundskole, der bygger på et kristent livssyn på et folkekirkeligt grundlag, og hvor det forpligtende fællesskab er en bærende værdi. Vores tilgang til læring er vidensbaseret og musisk-kreativ. Tilsammen danner dette ”Egetræet”, som er illustreret i denne grafik.

Vores værdier viser tydelig retning for elevernes læring og trivsel. Skolens værdigrundlag og faglige tilgange og ambitioner skal være tilstede i hverdagen, og vores skoleleder går naturligt forrest i det arbejde.

Vi søger en synlig og pædagogisk velfunderet skoleleder, som er engageret og nærværende i alle aspekter af Egebakkeskolens liv – med elever, medarbejdere og forældre og med lokale samarbejdspartnere fx Skjoldhøj Kirke.

Som skoleleder på Egebakkeskolen er stærke relationelle og kommunikative kompetencer vigtige for sammenhængskraften i gode fællesskabende traditioner.

Vi søger en skoleleder, der: 

 • har solid erfaring med skoleledelse og brænder for skoleudvikling 
 • har tydeligt ejerskab til vores værdigrundlag og faglige tilgange og ambitioner
 • har bred faglig viden om læring, didaktik og pædagogik 
 • brænder for friskoletanken og gerne er rundet af de frie skoler 
 • har motivation og kompetencer til at være leder ”tæt på” og ”med åben dør” - dygtig til personaleledelse, faglig ledelse og strategisk ledelse 
 • ser den enkelte elev og medarbejder i dagligdagen 
 • er visionær og har fokus på elevernes faglighed, dannelse og skolens børnesyn 
 • er tillidsskabende og troværdig og vil stå på mål for beslutninger, mestre svære samtaler og videreudvikle arbejdet med inklusion 
 • har øje for det gode arbejdsmiljø på skolen og mod til at udfordre
 • kan vise retning, skabe følgeskab og motivation til at nå vores fælles mål 
 • har humor, rummelighed og indlevelsesevne 
 • sikrer en kernesund økonomistyring 
 • har øje for barnets ”hele dag” på tværs af skole og vores gode fritidstilbud 
 • kan lede processer og udvikling og ”holde hovedet koldt og hjertet varmt” i pressede situationer i en til tider travl hverdag.

På Egebakkeskolen får du: 

 • ca. 305 skønne børn 
 • dygtige og engagerede medarbejdere, som er optaget af elevernes trivsel og læring 
 • en skole med et stærkt værdigrundlag 
 • en musisk kreativ skole med et højt fagligt niveau 
 • en yderst engageret forældrekreds 
 • et engageret ledelsesteam og administration, som arbejder tæt sammen 
 • en flot skole i fortsat vækst med en god økonomi 
 • et tæt og tillidsfuldt samarbejde med bestyrelsen 
 • plads og frihed til at gøre Egebakkeskolen endnu stærkere

Fakta om Egebakkeskolen
Egebakkeskolen er en fri grundskole i det vestlige Aarhus beliggende på Holmstrupgårdvej 32, 8220 Brabrand. Til august har skolen ca. 305 elever og ca. 35 medarbejdere. Skolen er under udvidelse, så vi hvert 3. år optager to 0. klasser – igen til sommeren 2022. Vores samarbejde er organiseret i klasseteams og i tre overordnede klynger. Derudover har skolen en tilhørende SFO og klub, fra 0.-6. kl., hvor der er indmeldt ca. 200 børn. Egebakkeskolen har desuden egen musikskole, hvor skolens elever kan tilmelde sig individuel musikundervisning.

Skolens overordnede ledelse udgøres af skoleleder og viceskoleleder. Derudover har skolen en SFO-leder.

Skolens børnesyn

 • Alle børn har lige værd
 • Hvert barn er unikt
 • Hvert barn indeholder ressourcer, styrker og udviklingspotentiale
 • Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne, i det forpligtende fællesskab.

Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, få en nærmere jobbeskrivelse og aftale et besøg, bedes du kontakte viceleder, Søren Hulvej Andersen, på tlf.: 26186821 eller bestyrelsesformand, Martin Bilberg, på tlf.: 51576634 (helst efter kl. 16:30).

Det forventes, at interesserede ansøgere kommer på besøg på skolen inden ansøgningsfristen.

Se også mere på www.egebakkeskolen.dk

Ansøgning med relevante bilag skal være skolen i hænde senest 27. august, kl. 12.00 på sekretaer@egebakkeskolen.dk

Det forventes, at 1. og 2. samtalerunde afholdes eftermiddag/aften hhv. den mandag d. 9. og fredag d. 13. september 2019. Det forventes desuden, at kandidater, der går videre til 2. samtalerunde, vil skulle gennemføre en test, hvorfor der må påregnes tid til dette i løbet af ugen.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Organisationsaftale for Ledere ved frie grundskoler indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Aflønning sker i intervallet: 440.646 kr. til 527.812 kr. Hertil kommer eventuelle personligt aftalte tillæg samt pensionsordning.