Skoleleder

Bøgballe Friskole
Ansøgningsfrist: 28.2.2022

Bøgballe Friskole

- sæt og hold kursen for en friskole med store visioner

Drømmer du om at stå i spidsen for en stabil og veldrevet kristen friskole der er respekteret i lokalområdet, og med kompetente og dedikerede medarbejdere? Og er du en dynamisk og visionær leder, der kan videreudvikle Bøgballe Friskole? Og ønsker du at stå i spidsen for 265 elevers skolehverdag? Så har vi drømmejobbet til dig med tiltrædelse pr. 1. august 2022.

Bøgballe Friskole er en skole med store visioner i et engageret lokalsamfund ude på landet og med en stærk forældrekreds, der bakker op om skolen. På skolen kender alle hinanden, relationerne er nære og vi tager os tid til det enkelte barns behov og niveau. Vi ved, at børn skal føle sig trygge, før de kan lære og tage imod nye udfordringer. Derfor stræber vi efter at sikre et sammenhængende børneliv, hvor børnene kan følges ad fra vuggestue til afgangseksamen. Skolen har et godt og tæt samarbejde med Bøgehaven, en privat børnehave og vuggestue, som ligger ved siden af skolen.

Bøgballe Friskole er en kristen friskole fra 0. til 9. klasse på et evangelisk-luthersk grundlag, hvor der gives en fuldt ud tidssvarende undervisning i alle fag.

Skolen har fire værdier: Faglighed, Tryghed & Trivsel, Udeliv og Kristne Værdier, der understøtter skolens vision:

”På Bøgballe Friskole bliver eleverne i stand til at mestre livet. I et samarbejde med forældrene lykkes vores elever med at udvikle faglige, sociale og personlige potentialer. Det sker i omsorgsfulde fællesskaber og trivselsstærke læringsmiljøer, bygget på kristne værdier”.

Skolen har ca. 265 elever og 34 medarbejdere. Der kan findes mere information på skolens hjemmeside: www.boegballefriskole.dk.


OPGAVER

 • At sætte rammerne for skolens fortsatte udvikling i samarbejde med bestyrelsen og medarbejderne
 • At sikre skolens drift og udvikling, herunder ansvar for personaleledelse, økonomistyring og pædagogisk planlægning i samarbejde med skolens viceskoleleder, SFO-leder og skolesekretær
 • At skabe rammerne for en tryg hverdag for eleverne med plads til dannelse, fordybelse og læring
 • At gøre eleverne klar til at mestre livet
 • At drive en skole, hvor det kristne budskab og livs- og menneskesyn formidles med respekt for alle


FORVENTNINGER TIL DIG

 • Visioner for den fortsatte positive udvikling af skolen
 • Tydelig, empatisk og ambitiøs
 • Gode administrative kompetencer
 • Personlig kristen
 • Lyst til at arbejde for et inkluderende fællesskab mellem børn, medarbejdere, forældre og bestyrelse
 • Både muligheder og udfordringer håndteres proaktivt og med sikker hånd


FAGLIGE KVALIFIKATIONER

 • Samlende og analytisk tilgang, der bidrager til udvikling af og trivsel hos den enkelte medarbejder
 • Økonomi -og regnskabsforståelse, så skolens sunde økonomi videreføres
 • Gerne erfaring med at udvikle hele skoleforløbet fra ind- til udskoling
 • Læreruddannet med løbende pædagogisk opkvalificering
 • Gerne ledererfaring og evt. lederuddannelse på f.eks. diplom- eller masterniveau


PERSONLIGE KVALIFIKATIONER

 • Besidder menneskelig modenhed, ordentlighed og social intelligens
 • Robust med naturlig autoritet og gode relationelle kompetencer
 • Gode kommunikative evner på alle niveauer i skrift og tale - ift. elever, forældre og personale
 • Stærke kompetencer til at forfølge indsatser, så der både eksekveres og afsluttes
 • Evne til med stolthed, frimodighed og overbevisning at stå i spidsen for skolens værdigrundlag
 • Komfortabel med at være skolens ansigt – udadtil og indadtil
 • Skaber begejstring og følgeskab


VI TILBYDER

 • Stor indflydelse på visioner og strategier for skolens fremtidige udvikling
 • Et veltilrettelagt introduktionsprogram
 • Et sundt arbejdsmiljø og teamsamarbejde i særklasse
 • En yderst velholdt skole og gode undervisningsfaciliteter, der bl.a. giver ro til kerneopgaven
 • Uhøjtidelig, men professionel arbejdstone og enkel organisationsstruktur med korte beslutningsgange
 • Et attraktivt og meningsfuldt lederjob, hvor du kommer til at stå i spidsen for en veldrevet og udadvendt skole
 • En engageret bestyrelse og forældregruppe, der bakker op og er involverede i skolens liv
 • Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC


ANSØGNING

UnikRecruitment hjælper bestyrelsen for Bøgballe Friskole med denne rekrutteringsopgave. For yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Michael Kjærgaard, partner hos UnikRecruitment på 2222 4000 eller mk@unikrecruitment.dk. Du er også velkommen til at kontakte Lisbeth Gamst, bestyrelsesformand på Bøgballe Friskole, på 5121 6732 eller lisbeth.gamst@gmail.com.

Ansøgningsfrist er søndag den 28. februar 2022.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Michael Kjærgaard
mk@unikrecruitment.dk
Tlf.: +45 22224000

Ansøgningsfrist:
28. februar 2022