Skoleleder

Thomasskolen
Ansøgningsfrist: 22.2.2022

Thomasskolen

Skoleleder - videreudvikling af veldrevet skole i udvikling og vækst

Drømmer du om at stå i spidsen for en stabil og veldrevet kristen friskole i Skovlunde med en sund økonomi, 280 elever og 35 erfarne, kompetente og dedikerede medarbejdere? Er du en empatisk, dynamisk og visionær leder, der kan videreudvikle Thomasskolen, hvor vi står midt i et spændende byggeprojekt, så der skabes plads til 3 udskolingsklasser? Ønsker du at stå i spidsen for en skole med lange ventelister, så vi i løbet af de kommende år vil have ca. 350 elever? Så har vi drømmejobbet til dig med tiltrædelse pr. 1. maj 2022.

Vi er er en kristen friskole med en åben, kristen grundholdning og med høj faglighed og fokus på tværfaglighed - et kreativt miljø og et trygt fællesskab med plads til forskellighed. Et sted, hvor de seks værdier, autenticitet, engagement, fællesskab, kristentro, livsglæde og tryghed, er kendetegnende for samværet.

Thomasskolen har 0. til 9. klasse og en velfungerende SFO. Trivselsarbejdet vægtes højt – for eleverne og for medarbejderne. På Thomasskolen er vi desuden kendt for at skabe og bevare rammerne for et godt samarbejde mellem skole og hjem. Som noget helt særligt har vi hvert 5. år en fælles lejrskole, hvor hele skolen er samlet … næste gang til maj 2022. 

Der kan findes mere information på video Thomasskolen Final (vimeo.com) og på skolens hjemmeside: https://thomasskolen.skoleporten.dk/sp.  

 • OPGAVER
 • At sætte rammerne for skolens fortsatte udvikling i samarbejde med bestyrelsen og medarbejderne
 • At sikre skolens drift og udvikling, herunder ansvar for personaleledelse, økonomistyring og pædagogisk planlægning i samarbejde med skolens viceskoleleder, forretningsfører og SFO-leder
 • At skabe rammerne for en tryg hverdag for eleverne med plads til dannelse, dygtiggørelse og læring
 • At drive en skole, hvor det kristne budskab og livs- og menneskesyn formidles med respekt for alle

FORVENTNINGER TIL DIG

 • Visioner for den fortsatte positive udvikling af skolen
 • Gode administrative kompetencer
 • Personlig kristen
 • Lyst til at arbejde for et godt og tillidsfuldt fællesskab mellem børn, medarbejdere, forældre og bestyrelse
 • Proaktiv håndtering af både muligheder og udfordringer 

FAGLIGE KVALIFIKATIONER

 • Samlende og analytisk tilgang, der bidrager til udvikling af og trivsel hos den enkelte medarbejder
 • Økonomi -og regnskabsforståelse, så skolens sunde økonomi videreføres
 • Erfaring med at udvikle og skabe trivsel i hele skoleforløbet fra ind- til udskoling
 • Gerne læreruddannet med løbende pædagogisk opkvalificering
 • Gerne ledererfaring og evt. lederuddannelse på f.eks. diplom- eller masterniveau

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER

 • Menneskelig modenhed, ordentlighed og social intelligens
 • Robust med naturlig autoritet og gode relationelle kompetencer
 • Gode kommunikative evner på alle niveauer i skrift og tale - ift. elever, forældre og personale
 • Stærke kompetencer til at følge op på opgaverne, så der både eksekveres og afsluttes
 • Evne til med naturlig autoritet at stå i spidsen for skolens værdigrundlag
 • Trives med at være skolens ansigt – udadtil og indadtil
 • Skaber begejstring og følgeskab

VI TILBYDER

 • Stor indflydelse på visioner og strategier for skolens fremtidige udvikling
 • Et sundt arbejdsmiljø og medarbejdere, der bakker hinanden op og som samtidig har et stærkt kollegialt sammenhold udover det sædvanlige
 • En velholdt skole med gode undervisningsfaciliteter, der udvides pga. skolens positive udvikling
 • Et meningsfuldt lederjob, hvor du kommer til at stå i spidsen for en veldrevet skole med et godt renommé og ventelister i årene fremover
 • En skole, hvor ansatte og bestyrelsen repræsenterer bredden i det danske kirkelandskab
 • En engageret bestyrelse og forældregruppe 
 • Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC

ANSØGNING
UnikRecruitment hjælper bestyrelsen for Thomasskolen med denne rekrutteringsopgave. For yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Michael Kjærgaard, partner hos UnikRecruitment på 2222 4000 eller mk@unikrecruitment.dk. Du er også velkommen til at kontakte Kristoffer Burgdorf, bestyrelsesformand på Thomasskolen, på 3034 6894 eller kristoffersb@gmail.com.

Ansøgningsfrist er søndag den 22. februar 2022, idet vi modtager og gennemgår ansøgninger løbende.

Ansøgning og CV uploades via www.unikrecruitment.dk hvor stillingsopslaget er vist.