Socialfaglig medarbejder

Blå Kors
Ansøgningsfrist: 12.4.2023

Blå Kors

Vi søger dig som ønsker at støtte mennesker på vej mod det liv de ønsker og formår at gøre det med respekt og tydelighed.

Du er bevidst om din pædagogiske faglighed og evner at arbejde struktureret. Vi ser gerne at du er uddannet pædagog, diakon eller Lign, men det er ikke et krav. Du kan trives med at sætte grænser og formår at kommunikere på en hensigtsmæssig måde overfor beboere samt kollegaer. Du er ikke bange for at tage fat og være en del af praktiske opgaver sammen med beboerne. Hverdagen i udslusningen er præget af faste formiddags aktiviteter for de beboere som ikke har arbejde eller fx uddannelse som de skal følge.   

Blå Kors Pensionat Herning er et midlertidigt og rus frit botilbud for mennesker som står i hjemløshed og ofte også udfordret af misbrug og psykiatriske diagnoser. Vi er en arbejdsplads som vægter det højt, at vi omgås hinanden med respekt og ligeværdighed i alle forhold. Pensionatets kerneopgave er at støtte mennesker til et selvstændigt liv i egen bolig, og give mulighed for at opøve kompetencer ift. beskæftigelse, netværk, sundhed og økonomi mm. På pensionatet har vi 17 §110 pladser og i vores udslusning er der 19 pladser, fordelt på §110, §107 og §108.

I udslusningen vil du blive en del af et team på 3 medarbejdere og skal derfor kunne arbejde selvstændigt af og til. Du vil dog stadigvæk have tæt og daglig kontakt med husets øvrige medarbejdere. Vi vægter højt at der er en god sammenhængskraft mellem pensionatet og vores udslusning.

Vi arbejder recovery orienteret, og har fokus på beboernes selvstændighed og vigtigheden heraf. Derfor benytter vi også tilgange og metoder som f.eks.: MI, ADL og det fælles tredje. 

Du vil blive en del af en tværfaglig personalegruppe som primært rummer, pædagoger, diakoner og social og sundhedsassistenter. Vi sørger i fællesskab for, at det er rart at gå på arbejde og vægter det højt at have et godt arbejdsmiljø.
 

Som socialfaglig medarbejder hos os kommer du til at arbejde med følgende:

- Være kontaktperson for beboere.
- Udarbejde opholdsplaner sammen med beboerne.
- Være ansvarlig for opfølgning på opholdsplaner, mål og delmål.
- Holde kontakt til beboernes hjemkommuner vedr. opholdsplaner, statusmøder mv.

Blå Kors er en social hjælpeorganisation, der arbejder ud fra et kristent menneskesyn. Derfor er det vigtigt, at du i din ansøgning forholder dig til at arbejde på en arbejdsplads, der har den tilgang. Se mere på www.blaakors.dk/vaerdier-og-grundlag.

Jobbet er på 37 timer om ugen og med weekendvagt hver 4. weekend . Ansættelsen er pr. 1. Maj 2023. Har du spørgsmål eller ønske om at se stedet, er du velkommen til at kontakte forstander Jens Damsbo Kjærsgaard tlf. 23460612

Ansøgningsfristen er d. 21. marts 2023 kl. 12.00. Samtaler afholdes fredag d. 24. Marts mellem 08.00 – 15.00.

Kontakt

https://blaakors.dk/job