Sognehusvært

Højby Kirke
Ansøgningsfrist: 3.2.2022

Højby Kirke

En stilling som sognehusvært ved Højby Kirke, Højby Sogn, Odense Kommune, er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på 14 timer om ugen i gennemsnit.

Sognehusværtens arbejde består i at

  • lave kaffebord eller frokost til nogle af kirkens aktiviteter
  • renholde kirke, toiletbygning, sognehus og offentlige lokaler i præsteboligen
  • vedligeholdelse og rengøring af køkkenmaskiner
  • pudse vinduer i alle kirkens bygninger
  • passe Sognehuset, så det altid virker indbydende (vande blomster m.m.)
  • indkøb til husets daglige forbrug, herunder øl, vand, lys og servietter
  • indkøb af frisk personalefrugt 1 gang ugentligt
  • flytte borde og stole i forbindelse med arrangementer
  • deltage i månedlige kalendermøder og et enkelt personalemøde om året

Derudover håber vi, at den nye sognehusvært vil stå for kaffebord el. lign. i forbindelse med bisættelser og begravelser. Det vil være i form af en ekstra indtægt.

En del af de timer, som ligger i stillingen, vil ligge i klumper, da vi f.eks. stort set ikke har aktivitet i sognehuset i sommermånederne.

Vi søger ny sognehusvært, da vores hidtidige værtinde går på pension efter 10 år i stillingen. Sognehuset er ramme om mange aktiviteter. Atmosfæren er rigtig god og humøret er ofte højt.

Højby Sogn har 4.903 indbyggere, 2 præster, 1 graver, 3 kirkemusikere, 1 sekretær og 1 konfirmandassistent. Sognets fire fokusområder er 1) gudstjenestetilpasning, 2) kristen spiritualitet, 3) kirkelig relevant musik og 4) børne- og ungdomsarbejde.

Ansættelse sker ved Højby Sogns Menighedsråd beliggende Højbyvej 37, Højby, 5260 Odense S.

Ansættelsen vil være på individuelle vilkår med en timeløn på 149 kr., som dog udbetales som fast månedsløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder og sognepræst Carsten Andreassen på 51 30 58 05 eller caan@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Højby Sogns Menighedsråd, Højbyvej 39, 5260 Odense S eller på mail til caan@km.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 3. februar kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag d. 8. februar ved middagstid.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.