Prøv avisen

Sognepræst

Sognepræst, Hasle, Aarhus Stift

Ansættelse pr. 15.01.18

Der oplyses flg. om embedet:  

Hasle ligger i det vestlige Aarhus og er et sogn med 7300 indbyggere, hvoraf 60% er medlemmer af folkekirken. Hasle kirke er for manges vedkommende en del af livet. Hasle søger en præst, som med engagement vil være med til at bidrage til dette. Sognet består af både almennyttigt byggeri og villakvarterer, og der er store forskelle i indkomst- og uddannelsesniveau. Ca. 1/3 af indbyggerne er nydanskere og heraf tilhører en del en række migrantkirker, som vi har god kontakt med. Vores smukke kirke er fra 1100-tallet og har ca. 100 siddepladser. Kirken er velholdt og har omkringliggende kirkegård. Sognehuset er nyrenoveret, lyst, indbydende og flittigt brugt. Der er en ligelig fordeling mellem sognets to præster af gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmandundervisning, børnegudstjenester, gudstjenester på Lokalcentret og udvalgsarbejde. Sognets nyansatte børne- og familiemedarbejder planlægger minikonfirmandforløb sammen med en præst og står selv for børnekirke og legestue. Sognets organist står for babysalmesang, og sognets diakon leder besøgstjenesten. Desuden har vi to deltidsansatte kirkekoordinatorer, to deltidsansatte kirketjenere og kirkegårdspersonale.  Vi har en række fællesskaber omkring et rigt koncertliv, sogneeftermiddage, litteraturkredse, besøgstjenesten, kontakt til venskabsmenigheden i Tanzania, strikkeklub og samarbejde med ungdomsorganisationer.

Vi forventer:

  • At du er teologisk velfunderet og rummelig i dine teologiske holdninger
  • At du i din forkyndelse og i dit øvrige arbejde som præst er nærværende og i stand til at møde mennesker med evangeliet, dér hvor de er
  • At du sammen med menighedsrådet og kirkens øvrige ansatte vil samarbejde med kirkens frivillige

Vi kan tilbyde:

  • Et godt arbejdsfællesskab, der er præget af stor ansvarlighed, og hvor der findes fælles løsninger. Der er en lang tradition for et dynamisk og tillidsfuldt samarbejde mellem sognets to præster
  • Et bredt sammensat menighedsråd, der har mod til at gå nye veje, og som prioriterer de ansattes trivsel højt
  • En højmesse, som vi holder af – og som der også gerne må arbejdes videre med
  • Et godt samarbejde med institutioner i området bl.a. Lokalcentret, Trivselshuset i Bispehaven, FDF, De grønne Pigespejdere og Ten Sing
  • Et nært samarbejde med nabosognene
  • En smuk lille kirke med intimitet og nærvær
  • Et samtale- og arbejdskontor i Sognehuset

Menighedsråd: 9 valgte medl.

Bolig: Præsteboligen er nyrenoveret og beliggende på Præstevangsvej 50 i Hasle, ca. 700 m. fra kirken. Præsteboligen er på 203 m2 i 2 planer, og grunden er på 845 m2. Der er daginstitutioner, tre folkeskoler og gymnasium i nærområdet.

Henvendelser kan ske til formand Niels Mathiesen på tlf. 40548706 eller mail mathiesen@fdf.dk  eller menighedsrådsmedlem Tina Hove Stefansson på tlf. 22622234 eller mail tina.stefansson@gmail.com . Telefoniske henvendelser på hverdage efter kl. 17.

Ansøgningsfrist den 30. oktober 2017

Mandag den 23.10.17 vil der være et infomøde, hvor der er mulighed for at se kirken kirkegården og Sognehuset. Der henvises til www.haslekirke.dk for yderligere oplysninger om sognet.