Jobmarked

Sognepræst

Buddinge Kirke søger en ny sognepræst!

Da en af vores to præster går på pension, søger vi en præst til en levende og mangfoldig menighed, der som grundlæggende drivkraft har ønsket om at budskabet om Jesus Kristus når ud til hele sognet på en relevant og engagerende måde. Vi lægger vægt på at kirken er en helhed, hvor forkyndelsen bygger på Bibelens sandheder, og at menighedens fælles liv og aktiviteter afspejler Guds kærlighed og invitation til alle mennesker om at opleve Guds godhed som en livsforvandlende virkelighed.

Som vores nye præst søger vi dig, som vil forkynde Kristus for hele sognet på en forståelig og engagerende måde, som er en dygtig forkynder og underviser og som vil være en del af et indbydende menighedsfællesskab.

Vi forventer at du:
Har blik for hvordan Buddinge kirkes menighed kan udvikles som beskrevet i kirkens vision
Brænder for, at mennesker må møde Jesus Kristus
Har tillid til, at Bibelen taler sandt
Kommer rundt om bredden såvel som dybden i Guds ord i din forkyndelse og undervisning
Vil arbejde med børn, unge og deres familier
Er glad for at være en del af et team, kan samarbejde med de andre ansatte i kirken og ser en værdi i de frivilliges engagement
Har omsorg for hele mennesket

Lidt mere om jobbet og menigheden:
Buddinge Sogn har over 7000 indbyggere, hvoraf knap 5000 er medlemmer af folkekirken. Vi har en god og stabil kirkegang til vores ugentlige højmesse (i årsgennemsnit 60 personer), og den efterfølgende kirkekaffe summer af liv, fællesskab og interesse for hinanden i menigheden.

Det er en pæn og velholdt by-kirke, hvor kirkerum, sognegård, kontorfaciliteter samt undervisningslokaler er samlet i ét kompleks. Dette er med til at understøtte vores værdi om samarbejde, dialog og nærvær – hvor kirkens ansatte og menighedens mange frivillige samarbejder om at skabe en relevant og bredt favnende kirke.

En uge i Buddinge Kirke byder på mange forskellige aktiviteter: alt fra babysalmesang og spaghettigudstjenester målrettet børnefamilier, til nørklecafé, herreværelse, litteraturgruppe og Tolvsang, som er en kort månedlig hverdagsgudstjeneste med efterfølgende frokost, fællesskab, sang og foredrag- primært målrettet det ældre segment. Disse aktiviteter er oftest velbesøgte, og vi oplever vækst.

Vi vægter undervisning i og fællesskab omkring Guds Ord højt og har derfor forskellige tiltag drevet af frivillige med bibelundervisning, forkyndelse, sang, fælles bøn og fællesskab. Menighedens medlemmer henter inspiration fra organisationer og netværk som Indre Mission, Luthersk Mission, Dansk Oase og Evangelisk Luthersk Netværk. Ligeledes mødes FDF, KFUM-spejderne samt FDF Brass Band ugentligt i kirkens lokaler og medvirker ved forskellige kirkelige aktiviteter i løbet af året, eksempelvis fastelavnsgudstjenesten. Kirkens diakonale arbejde ledes af Menighedsplejen i samarbejde med præsterne, og vi uddeler julehjælp, afholder en julefest for enlige forsørgere, arrangerer en sommerudflugt mv.  Kirkens forskelligartede initiativer, mødeformer og aktiviteter afspejler den bredde, vi har i Buddinge Kirke, og som vi fortsat ønsker at give plads til.

Som kirke er vi engageret i Skoletjenesten, og er glade for at invitere skoleklasser til jule- og påskevandringer. Vores præst holder ligeledes gerne foredrag for eksempelvis gymnasieelever, og du vil som hans kollega få mulighed for at byde ind med de aktiviteter, der interesserer dig.

Musik fylder også meget i Buddinge Kirke! Vi er en sangglad menighed, der gerne både synger salmer og lovsange under gudstjenesterne. Vi synger gerne, når vi mødes til de forskellige aktiviteter, og vi har et juniorkor, som er engageret i vores spaghettigudstjenester og også medvirker ved særlige højmesser. Vores alsidige og energiske organist har en baggrund som rytmisk musiker, hvilket bl.a. afspejles i de sange han skriver til spaghettigudstjenesterne. Han står bag 2 årlige gospelworkshops og 5-6 årlige koncerter i kirken, hvor hans fokus er musisk kvalitet samt en folkelig appel med et kirkeligt indhold. Et nyt tiltag, som vi har haft stor succes med, er en musikalsk sommerferieaktivitet i samarbejde med Gladsaxe Kommune: en uge i sommerferien hvor 35 børn har sunget i kor samt skrevet og indspillet egne sange. 

Sommerferieaktiviteten bliver afviklet af et stærkt team, hvor organisten og korlederen tager sig af det musiske, sognemedhjælperen laver lege og kreative aktiviteter med børnene, godt hjulpet af vores engagerede præst. Kirketjeneren sørger for, at rammerne er i orden, og en frivillig står for mad og omsorg hele vejen rundt. På den måde er sommeraktiviteten et godt eksempel på endnu en grundværdi vi har i Buddinge kirke: det tværfaglige samarbejde mellem præster, medarbejdere og menighedens frivillige. Vi arbejder ud fra den grundholdning, at tingene bliver bedre af, at vi samarbejder på tværs, og vi hver især byder ind med de forskellige evner vi har, og at vi alle giver en hånd med, hvor der er brug for det.

Vores personalemøder er et væsentligt forum, hvor vi både idéudvikler sammen, planlægger og fordeler opgaver og evaluerer. Tydelig ledelse og kommunikation er vigtige værdier for os, og vi har en daglig leder, som er god til at binde tingene sammen, sikre kommunikationen mellem menighedsrådet, præsterne og de øvrige medarbejdere, og som arbejder på teamudvikling og medarbejdernes trivsel samt støtter op omkring menighedens mange frivillige. Det gode samarbejde i personalegruppen er præget af humor og latter, og vi er glade for, at samarbejdet mellem menighedsråd og medarbejderne fungerer godt. Dette sikrer vi blandt andet ved et årligt møde mellem Menighedsrådet og personalet, hvor vi drøfter kirkens vision og strategi og ved et årligt fælles hyggearrangement. Menighedsrådet består af 9 valgte medlemmer, som i høj grad er frivillige ildsjæle, der er meget aktive og præger menighedens liv – og derfor er der også i praksis et ”hverdagssamarbejde”, hvor vi arbejder sammen om de forskellige aktiviteter.

Gladsaxe Kommune er en skøn kommune at bo i med gode skoler og institutioner. Den rummelige og velholdte præstebolig (Snogegårdsvej 114, 2680 Søborg), er i gå-afstand fra kirken, som ligger centralt i gåafstand fra indkøbscenter, hovedbibliotek, rådhus og skole (og McDonalds! J ). Huset er bygget i 1964. Der er 186m2 boligareal med 4 værelser på 1. sal, 2 bad & WC i boligen; et lyst køkken og en stor hjørnestue med udgang til overdækket terrasse. Derudover er der en tør kælder på over 100m2 samt en fin have på 200m2. Der er fælles indgang til den private bolig og arbejdskontoret, som befinder sig i stueetagen.

Stillingen er en tjenestemandsstilling. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør eller pr. e-mail: kmhel@km.dk.
Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest 24.september kl. 15.00.

Du er meget velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Lene Offersgaard på lene@offersgaard.dk eller 28183007 samt sognepræst Per Ole Rasmussen på por@km.dk eller 22630281.