Jobmarked

Sognepræst

Stillingen som sognepræst i Skagen Pastorat (består af sognene Skagen sogn og Hulsig sogn) i Frederikshavn provsti i Aalborg Stift er ledig med udgangen af september måned 2018.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 kr. årligt.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Fænøvej 34, 9990 Skagen.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.

For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: kmaal@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Opslået: 11. september 2018
Udløber: 1. oktober 2018

Sognepræst i Skagen-Hulsig Pastorat
Der opslås en sognepræstestilling som sognepræst i Skagen-Hulsig Pastorat pr. 1. november 2018
Embedsbeskrivelse, sognepræst i Skagen-Hulsig Pastorat

I Skagen sogn er der 8.049 indbyggere. 6.788 er medlemmer af folkekirken.
I Hulsig Sogn er der 152 indbyggere. 129 er medlemmer af folkekirken.
Skagen kirke har 550 siddepladser med et Marcussen & Søn orgel med 31 stemmer.
Endvidere er der kapel i tilknytning til Skagen Assistens Kirkegård.

Hulsig kirke har 80 siddepladser og et Carsten Lund orgel.
Der er god og stabil kirkegang i begge kirker.
Til højmesserne i gennemsnit 100 kirkegængere i Skagen og 35 i Hulsig.
Højmesse/gudstjeneste alle søndage, hvoraf ca. 25 er morgentjenester kl. 9.00 i Hulsig.

Der er 12 valgte menighedsrådsmedlemmer i Skagen med ca. 10 menighedsrådsmøder om året.
I Hulsig er der 5 valgte medlemmer og ca. 4 menighedsrådsmøder om året.

Der er intet retningspræg i pastoratet.
Det er to meget aktive sogne med mange forskelligartede arrangementer og begge menighedsråd er meget åbne over for forslag til nye aktiviteter og afprøvning af ideer.
Musiske indslag i gudstjenester og handlinger prioriteres højt.
Ugentligt er der aftensang i vinterhalvåret og i sommerperioden en ugentlig morgensang, ligesom der i sommerperioden afholdes 10 friluftsgudstjenester ved Den tilsandede Kirke.
Der er ca. 120 begravelser/bisættelser om året og ca. 60 dåb.
Der er 10 årlige børne- og familiegudstjenester.
Derudover afholdes gudstjenester på 4 plejehjem/ældrecenter med musikledsagelse hver måned.

Pastoratet har 3 præster, hvoraf den ene har en halv funktionsstilling som Sommerlandspræst.
De kirkelige handlinger fordeles ligeligt mellem præsterne. Ingen distriktsdeling.
3 konfirmandhold. Juniorkonfirmander sammen med kirke- og kulturmedarbejderen.

Der er i pastoratet et godt team, der udover præsterne består af 2 organister, 3 kirketjenere (2 i Skagen og 1 i Hulsig), 1 kordegn, 1 kirke- og kulturmedarbejder og 1 administrativ leder og regnskabsfører.
Herudover er der 1 kirkegårdsleder, 1 kirkegårdsassistent samt 4 - 9 kirkegårdsmedarbejdere.

Til stillingen er der knyttet tjenestebolig, Fænøvej 34 i Skagen, et parcelhus på 210 m2 inklusive tjenestedel, bygget 1980, løbende renoveret med bl.a. nye badeværelser og gulve. Spisekøkken, 3 stuer, 3 værelser, 3 toiletter og 2 badeværelser. Opvarmning: gasfyr med en årlige varmeudgift på ca. 10.000 kroner for privatdelen. Grundarealet er på 904m2.

Skagen kirke, sognehus og kapel er centralt beliggende i byen. Afstand til Hulsig kirke: 12 km.
I Skagen er der en kommunal folkeskole og en privatskole samt 4 børneinstitutioner.
Gymnasium og Handelsskole i Frederikshavn, afstand 39 km, togforbindelse med timedrift.
Nærmere oplysninger om embedet kan fås ved at kontakte menighedsrådsformændene og provsten:
 

Skagen:
Arne Waage Beck, Plantagevej 5,
9982 Aalbæk,
20 48 55 85,
arne@waage-beck.dk,

Hulsig:
Kirsten Greve Poulsen, Hyttevej 17, Hulsig,
9990 Skagen,
23 28 59 53, kirstengreve17@gmail.com

Provst:
Viggo Ernst Thomsen, veth@km.dk,
mobil: 5164 4590.