Jobmarked

Sognepræst

Gellerup Kirke søger sognepræst

Velkommen i en levende og mangfoldig menighed, hvor gudstjenesten er kilden til det levede liv, hvor fællesskab og rummelighed er nøgleord, og hvor samtalen, mødet og relationen er højt prioriteret i en præsts hverdag.

Velkommen i et sogn præget af mangfoldighed, og et lokalområde under hastig forandring.

Se stillingsopslaget på: www.gellerupkirke.dk

(Stillingen er en 4-årig lokalfinansieret overenskomstansættelse)

Gellerup Kirke · Gudrunsvej 88 · 8220 Brabrand 86251810