Jobmarked

Sognepræst

Karlslunde og Karlstrup Kirker søger sognepræst

OPSLAG 
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Karlslunde-Karlstrup Pastorat i Roskilde Stift er ledig. 
Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. 
Aflønning vil ske med en kvota på 75 % af fuld tid. 
Der vil kunne ydes 75 % af rådighedstillægget til fuldtidsbeskæftigede overenskomstansatte sognepræster (årligt afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000,00 kr.). 
Der ydes ligeledes 75 % af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt. 
Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. 
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk. Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15:00. Såfremt ansøgningen fremsendes pr. mail bedes ansøgeren ved henvendelse til Roskilde Stift sikre sig, at ansøgningen er rettidigt modtaget.  
                                                                                                
Opslået: 9. oktober 2018
Udløber: 29. oktober 2018

Yderligere oplysninger om stillingen fås på kirkernes hjemmesider: www.karlslundekirke.dk  eller www.karlstrupkirke.dk, hvor hele stillingsopslaget er vist. Desuden er visioner og indsatsområder for kirkerne beskrevet her. Prøveprædikener med efterfølgende samtale forventes afholdt i uge 47 og begyndelsen af uge 48.

Aftale om besøg fås ved henvendelse til formanden for Karlslunde Menighedsråd: Alfred Jensen 4615 0952 / 4031 3838.