Jobmarked

Sognepræst

Sognepræst søges til Ølgod - Strellev Pastorat.

Varde Provsti, Ribe Stift

Pastoratet
består af to sogne. I Ølgod Sogn, hvor der er to kirker, er der 5216 indbyggere, - heraf er 4512 medlemmer af folkekirken. I Strellev Sogn er der 323 indbyggere, hvor 264 er medlemmer af folkekirken.

Der er to præster, der deles om konfirmandhold, kirkelige handlinger og andre opgaver i begge sogne.

Der er tre kirker, - Ølgod kirke med plads til 220, Bejsnap Kirke med plads til 120. Bejsnap kirke ligger centralt placeret i den østlige del af Ølgod Sogn.  Strellev Kirke har plads til ca. 80. Alle tre kirker med kirkegårde lige omkring sig.

I Ølgod er der netop afsluttet renovering af og tilbygning til Kirkehuset. Det rummer nu et kontorfællesskab, med et kontor til hver af de to præster, kordegn og administrationschefen, der er leder for kirkens og kirkegårdens personale. Kirkehuset rummer også to nye konfirmand- og menighedslokaler med AV-udstyr.

I Strellev Sogn, der ligger syv kilometer fra Ølgod, bruges Forsamlingshuset til mødelokale for kirkens arrangementer.

I Ølgod er der en valgmenighed, med rod i Indre og Luthersk mission. Der er tre  missionshuse, et menighedscenter og en kristen friskole.

Ølgod har en folkeskole, vuggestue, børnehave, efterskole og et godt handelsliv. Der er tog/bus til de nærliggende ungdomsuddannelser (20-25 km) og togforbindelse til videregående uddannelser.

Der er idræts- og svømmehal, hotel og Kulturhus, der danner rammen om et rigt forenings- og kulturliv.

Kirkelivet
Menighedsrådene i begge sogne er valgt ind på grundtvigske borger- og sognelister, i Strellev Sogn ved fredsvalg. Rådene afspejler en meget bred kirkelig tradition. Det er to aktive menighedsråd, der ser sig selv som aktive medspillere i det kirkelige liv. Der er et godt samarbejde mellem de to menighedsråd, der danner grundlag for fælles aktiviteter.

Kirkegangen karakteriseres som lav/middel, men med variation fra søndag til søndag. Ud over søndagsgudstjenesterne er der gudstjeneste for udviklingshæmmede, demente og ældre. Vi har en del anderledes gudstjenester som cykel-, frilufts-, spaghetti-, pilgrims- og champagnegudstjeneste

Der er et velfungerende samarbejde med skole og daginstitutioner.

Vi har engagerede medarbejdere på alle fronter. De indgår også i arbejdet med babysalmesang, minikonfirmander og kirkekor.

Embedsboligen
Der stilles embedsbolig til rådighed. Embedsboligen er et parcelhus i villakvarteret Rønnevænget, hvor beboersammensætningen er meget varieret. Huset på 198 m² er fra 1996 og er i rigtig god stand. Der er 6 værelser og to badeværelser. Der er en grund på 1233 m².

Vi vil rigtig gerne have en præst
der forkynder det kristne budskab livsnært og vedkommende, og som kan gøre kirkelivet levende for både ”stamkunder” og ”strøgkunder”. Vi prioriterer højt, at præsten er rummelig overfor alle aldre og livssituationer og forskellige teologiske ståsteder, og på den måde kan inddrage alle gode kræfter til at fremme kirkens liv og vækst. Vi ser det som en fordel, hvis præsten bliver en del af sognene i et konstruktivt samarbejde med sin kollega, menighedsråd, medarbejderne og de frivillige.

Det vil være godt for Ølgod- Strellev pastorat at få en præst ansat, der både vil være med til forandring og forankring, - en præst, der ”brænder for at tænde”!

Kontakt
Formand for Ølgod menighedsråd
Laila Møller Bargisen
Solvænget 26
6870 Ølgod
Tlf. 75730452/22509088
Mail: laila.bargisen@skolekom.dk

Formand for Strellev Menighedsråd
Agnethe Jensen
Baunshøjvej 4, Strellev
6870 Ølgod
Tlf. 61349641
Mail: agnethelj@hotmail.com