Jobmarked

Sognepræst

Sognepræst (kbf.) i Skagen-Hulsig Pastorat med ekstraordinær tjenestebolig.
En stilling som kirkebogsførende sognepræst i Skagen-Hulsig Pastorat er ledig pr. 15. april 2019.

Embedsbeskrivelse.
I Skagen sogn er der 8.015 indbyggere. 6.679 er medlemmer af folkekirken.
Skagen kirke har 550 siddepladser og et Sognehus fra 2008 med plads og faciliteter til de mange aktiviteter, der ugen igennem finder sted her.
Desuden er der et kapel i tilknytning til Skagen Assistens Kirkegård. 

I Hulsig Sogn er der 156 indbyggere. 132 medlemmer af folkekirken.
Hulsig kirke har 80 siddepladser. 

Der er god og stabil kirkegang i begge kirker. Til højmesserne i gennemsnit 100 kirkegængere i Skagen og 35 i Hulsig. På årsbasis deltager knap 35.000 deltagere i de 2 kirkes aktiviteter.
Der er højmesse/gudstjeneste alle søndage, hvoraf ca. 25 er morgentjenester kl. 9.00 i Hulsig.

Der er 12 valgte menighedsrådsmedlemmer i Skagen med ca. 10 menighedsrådsmøder om året.
I Hulsig er der 5 valgte medlemmer og ca. 4 menighedsrådsmøder om året.

I pastoratet er der intet retningspræg. Det er to aktive sogne med mange forskelligartede arrangementer og begge menighedsråd er meget åbne over for forslag til nye aktiviteter og afprøvning af ideer i samarbejde med organister og præster. Musiske indslag i gudstjenesterne prioriteres højt, ligesom der arbejdes aktivt med nye salmer fra 100 salmer og Kirkesangbogen.

Ugentlig er der aftensang i vinterhalvåret og i sommerperioden en ugentlig morgensang. Derudover afholdes der i sommerperioden 10 friluftsgudstjenester ved Den tilsandede Kirke.

På årsbasis er der ca. 120 begravelser/bisættelser og 25 vielser. Der er ca. 60 dåb om året, hvoraf en stor del foretages ved en månedlig dåbsgudstjeneste. 

I Skagen er der 4 plejehjem/ældrecenter, hvor der holdes gudstjeneste hver måned. 
Der er 10 årlige børne- og familiegudstjenester.

I pastoratet er der 3 præster, hvoraf den ene har en halv funktionsstilling som Sommerlandspræst.
Det kan oplyses, at ingen af de 2 tilbageværende præster søger stillingen som kirkebogsførende.
Alle gudstjenester og kirkelige handlinger fordeles ligeligt mellem kirkens præster. 
Ingen distriktsdeling i pastoratet. 

Der er et konfirmandhold til hver præst. Kirke- og kulturmedarbejderen har ansvaret for juniorkonfirmander, hvor præsterne medvirker på skift. 
I Skagen er der et velfungerende team, der ud over præsterne består af 2 organister, 2 kirketjenere, 1 kordegn, 1 kirke- og kulturmedarbejder og 1 daglig leder/regnskabsfører. 
Herudover er der 1 kirkegårdsleder, 1 kirkegårdsassistent samt 4 - 8 kirkegårdsarbejdere.
I Hulsig er der organist, kirkesanger og kirketjener ansat.

Der stilles tjenestebolig til rådighed på Skagavej 101 i Skagen – centralt beliggende og alligevel i ly for det pulserende liv, som er en naturlig følge af de mange gæster, der årligt besøger Skagen. En imponerende, miljøvenlig og fremtidssikret villa i ét plan på 269 m2 inklusive tjenestedel, bygget 2012. Stort køkken-alrum med indbygget brændeovn, stor stue, kontor, depot, soveværelse samt 4 værelser og 3 badeværelser. Terrasse med åben pejs. Redskabsrum, overdækket carport med plads til 2 biler. Jordvarme og genvex suppleret med solpaneler. Grundarealet er på 1.040 m2.

Skagen kirke, sognehus og kapel er centralt beliggende i byen. Afstand til Hulsig kirke: 12 km. 

I byen er der en kommunal folkeskole og en privatskole samt 4 børneinstitutioner.
Gymnasium og Handelsskole i Frederikshavn hvortil der er togforbindelse med halvtimesdrift.
Her er godt at være.

Nærmere oplysninger om embedet kan fås ved at kontakte de 2 menighedsrådsformænd: 
Arne Waage Beck, Plantagevej 5, 9982 Aalbæk, mobil: 20 48 55 85, arne@waage-beck.dk, og Kirsten Greve Poulsen, Hyttevej 17, Hulsig, 9990 Skagen, 23 28 59 53, kirstengreve17@gmail.com samt Provst Viggo Ernst Thomsen, veth@km.dk , mobil: 5164 4590

Se mere på www.skagenkirke.dk