Sognepræst

Lindehøj Sogn
Ansøgningsfrist: 30.5.2022

Lindehøj Sogn

Lindehøj Sogn, Herlev søger sognepræst

Til besættelse d. 1. september 2022. Ansøgningsfrist d. 30. maj 2022.

Lindehøj Sogn er et af Danmarks største sogne med ca. 16.651 indbyggere og 10.978 medlemmer, svarende til 67,3 %. Ca. 15 % af sognets indbyggere har anden etnisk baggrund end dansk.

Der er høj gudstjenestedeltagelse, mange forskelligartede aktiviteter for alle aldersgrupper og en stor gruppe engagerede frivillige.

Lindehøj Sogn tilbyder:

 • To gudstjenestesteder, hvor der holdes gudstjeneste på søn- og helligdage (kirke m. 300 siddepladser og kirkesal m. 170 siddepladser).
 • Gode menighedslokaler ved kirke og kirkesal, som huser mange spændende aktiviteter.
 • Et varieret menighedsliv med åbenhed for nye gudstjenesteformer.
 • Menighedsarbejde, der afspejler stor bredde.
 • Ugentlige teologiske samtaler med kolleger.
 • Mange frivillige arbejdsgrupper, der arrangerer aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre. Se vores hjemmeside www.lindehojkirke.dk
 • Et gospelkor, børnekor og spejdergrupper (KFUM og FDF).
 • Aktiv menighedspleje, vågetjeneste og sorggrupper.
 • Skoletjenester med målgrupper i folkeskoler og gymnasier på provsti- og sogneplan.
 • Tre præstekolleger, 2 organister, 2 kordegne, 2 kirke- og kulturmedarbejdere (diakonalt arbejde samt børn & unge), 3 kirketjenere samt 7 kirkekorsangere.
 • Rige udfoldelsesmuligheder med plads til selvstændige initiativer.
   

Som præst i Lindehøj Kirke ønsker vi, at du:

 • Er præst i troskab mod Bibelen og kirkens bekendelse.
 • Er initiativrig, idéskabende og tør tænke nyt – og afprøve det.
 • Kan respektere alle kirkelige grupper i sognet uanset dit teologiske ståsted.
 • Brænder for at forkynde evangeliet til forskellige aldersgrupper.
 • Kan videreføre og udbygge aktiviteter for menighedens yngre og modne voksne.
 • Har gode ideer til, hvordan vi formidler evangeliet også til dem, der ikke er vant til at komme i kirken, herunder indbyggere med anden etnisk baggrund.
 • Kan samarbejde med en stor og bred gruppe af både præstekolleger, ansatte og frivillige.
 • Tager aktivt del i menighedens og sognets liv.


Send gerne en personlig ansøgning hvor du nævner, hvilke dele af menighedslivet, du kan se dig selv i og gerne vil være med til at udvikle på.

Der er tilknyttet tjenestebolig til stillingen, et parcelhus i et plan beliggende centralt i Herlev.

Ønsker du yderligere informationer er du velkommen til at kontakte menighedsrådets formand Kurt Henriksen på kurt@dbg.dk, tlf. 28960659 eller næstformand Lars Juul på lars@juul.one , tlf. 2132 2262. Du er også velkommen til at kontakte sognets præster.

Vi forventer at afholde prøveprædikener og samtaler den 15. og 16. juni 2022.