Sognepræst

Trinitatis Pastorat
Ansøgningsfrist: 23.5.2022

Trinitatis Pastorat

Trinitatis Pastorat

Der oplyses flg. om embedet:
Trinitatis er en bykirke inden for voldene i Fredericia. Vi ser os selv som en nutidig kirke i historiske omgivelser. I umiddelbar nærhed af kirken ligger Trinitatis Sognegård, en smuk, fredet bygning med en ny tilbygning.

I sognet bor ca. 6.850 mennesker, hvoraf ca. 5.300 er folkekirkemedlemmer. I disse år vokser sognet med en række nye boliger på havnefronten. I øvrigt er sognet, som dækker en del af indre by samt villakvarter langs kysten, præget af stor social spredning.

Ud over den kirkebogsførende præstekollega, med hvem gudstjenester, handlinger og konfirmander deles ligeligt, er der ansat 2 organister, 2 kirketjenere og 1 kirke-kulturmedarbejder. Desuden har vi en stor gruppe af frivillige, der bl.a. påtager sig kordegnefunktionen ved højmessen. Kirkens Korshærs præst er ligeledes tilknyttet Trinitatis Kirke.

Der er tradition for fredsvalg til menighedsrådet, som består af 10 medlemmer. Fredericia Provstis menighedsråd har samlet økonomi, kirkegårdsdrift og personregistrering under ét tag i Kirkernes Hus. Provstiets sogne arbejder godt sammen, bl.a. om kirkehøjskole, skole-kirketjenesten med ”Jesus på Volden” og salmesangsfinale, rollespil og fælles gudstjenester for konfirmander, 2. pinsedagsgudstjeneste i det fri.

Om kirkelivet i Trinitatis
Som kirken midt i byen og midt i menneskers liv er det vores vision at være:

  • et sted for livsnær og nutidig forkyndelse.
  • en imødekommende og synlig kirke. Vi søger at være der for alle, som har brug for kirken på glade og svære dage.


Vi har en almindelig kirkegang med mange dåb og mange kirkelige handlinger. Vi holder højmesse hver søndag og 1 månedlig korshærsgudstjeneste ved korshærspræsten samt 1 månedlig gudstjeneste på det lokale plejecenter.

Derudover afholder vi familiegudstjenester og børnegudstjenester, ”Godnathistorie” for børnefamilier med spisning, 1 månedlig skoleandagt og 1 månedlig aftenmeditation. I adventstiden har vi endvidere aftensang og julegudstjenester for 3 skoler og 5 børnehaver.

Årligt har vi 3 hold konfirmander og 3 hold minikonfirmander. Undervisningen foregår i et godt og kreativt samarbejde mellem præsterne og kirke-kulturmedarbejderen, der også varetager babysalmesang.

I sognegården afholder vi torsdagscafé, foredrag, - hvor vi vægter samarbejde med lokale foreninger og kulturinstitutioner -, provstiets sorggruppe, to årlige fællesspisninger mm.

Under KFUM´s Sociale Arbejde har vi en familieklub med både frivillige og ansatte involverede. Kirken har også besøgstjeneste og et kirkepartnerskab med Kirkens Korshærs Varmestue, som ligger i sognet, ligesom vi har et velfungerende samarbejde med korshærspræsten.

Sognet har et rigt musikliv med både pigekor, juniorpigekor og børnekor. Særligt den klassiske musik får plads ved professionelle kor- og orgelkoncerter og ved den lokale, historiske begivenhed, 6. juli-dagene.


Vi søger en præst, som

  • vil forkynde evangeliet livsnært og engageret.
  • har lyst til at sætte sit præg på helligdagen, hverdagen og udviklingen af sognet.
  • ser det daglige samarbejde som vigtigt, og alle medarbejdere som ligeværdige.


Præsteboligen
Boligen er beliggende på Øster Voldgade 12 med udsigt over Lillebælt til Fyn, tæt ved Østerstrand.

Det er en villa fra 1914 på 193 m2 fordelt på 2 stuer, 3 værelser, 2 badeværelser m/toilet. Dertil kommer kælder på 113 m2, fordelt på præstekontor med egen indgang, 1 værelse, 2 disp. rum samt 1 toilet. Endvidere er der udestue på 20 m2 med stenbelagt terrasse foran, garage og redskabshus i haven.

Grunden er ca. 700 m2. Huset er opvarmet med fjernvarme og energimærket C.

Fredericia er en smuk by midt i Danmark med rig natur og mange kulturtilbud.

Vi glæder os til at møde dig, og du er velkommen til at kontakte os:

  • Menighedsrådsformand Ilsa Lux Andersen tlf. 2970 1385
  • Næstformand Louis Lindholm tlf. 2120 9614
  • Sognepræst Anna Sofie Orheim tlf. 5118 4069


Kirkens hjemmeside: www.trinitatis-kirke.dk