Jobmarked

Sognepræst

Stilling som sognepræst ved Sthens Kirke i Helsingør

Sthens Kirke søger en sognepræst, der kan tiltræde snarest muligt efter 1.sept.

Sthens Kirke ligger i et af Danmarks mest mangfoldige sogne. Det er en aktiv kirke med forskellige tiltag for alle aldre, hvor du indgår i et team af to præster. Du vil altså både få mulighed for at tage fat på nye aktiviteter og samarbejde med vores nuværende præst om mange af de nuværende opgaver.

Vi søger en præst, som er udadvendt, er god til at skabe kontakt til folk i sognet og er i stand til at udvikle nye måder at være kirke på, som er relevant for mennesker i dag.

Det forventes, at du har din daglige gang i kirken, hvor du aktivt involverer dig i de muligheder, sognet byder på.

Vi ønsker en præst, der kan forkynde evangeliet på en nutidig og vedkommende måde.

Vi forventer, at du er god til at samarbejde med menighedsråd, medarbejdere og frivillige.

Sthens Sogn er et sogn med ca. 8.500 indbyggere og består dels af parcelhuskvarterer, dels af store almennyttige bebyggelser. Der er én kirke, bygget i 1983 og med plads til ca. 400 kirkegængere i hoved- og sideskib tilsammen. Der hører ingen kirkegård til kirken, men vi indgår i et samarbejde med tre andre kirker om Helsingør Kirkegård.
Kirkegangen er middel med variation fra søndag til søndag – der kommer ca. 4000 kirkegængere årligt.

Menighedsrådet er valgt ved fredsvalg og består af 12 medlemmer – pt. 11 – inklusive de to præster. Desuden deltager en personalerepræsentant i møderne. Der holdes ti menighedsrådsmøder om året.Der er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem menighedsråd og præster. Præsterne plejer at fordele de kirkelige arbejdsopgaver ligeligt imellem sig.

I kirken er yderligere ansat en kordegn, to kirketjenere, en organist og 4 deltids kirkesangere.
Kommunikationen udadtil bliver væsentligt varetaget via digitale medier og en månedlig annonce i den lokale presse. Et kirkeblad bliver udsendt årligt.

Den tilhørende embedsbolig er beliggende lige ved siden af kirken. Adressen er Magnolievej 2 i Helsingør. Ejendommen er et fritliggende enfamiliehus. Huset er opført i 1979. Det har et boligareal på 178 m2, samt en opvarmet kælder på 178 m2. Der ligger en skole tæt på – Skolerne i Snekkersten – og Helsingør Gymnasium ligger lige ved siden af kirken. Der er bus få meter fra boligen og togstation ca. 1 km derfra.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til formand Otto Rühl, Sprydet 81, 3070 Snekkersten på email OR@hels-gym.dk – evt. telefon 29 91 28 51.

Se øvrige oplysninger på Kirkeministeriets hjemmeside.