Sognepræst

Ballerup Pastorat
Ansøgningsfrist: 27.3.2023

Ballerup Pastorat

Ballerup Pastorat

GENOPSLAG

En stilling om sognepræst i Ballerup Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør eller pr. e-mail: kmhel@km.dk

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Udløber den 27. marts 2023.

Der oplyses flg. om embedet:
Ballerup Sogn er et aktivt sogn med mange aktiviteter, bl.a. har vi koncerter, torsdagscafé, foredrag, pilgrimsvandringer og -andagter, sorggruppe, babysalmesang, litteraturkreds, samtalesaloner, strikkecafé mv. Gudstjenestelivet er præget af, at folk mest søger de alternative gudstjenester, og ellers er der ved almindelige højmesser afhængig af årstiden et fornuftigt antal kirkegængere.

Ballerup Sogn har stort set ikke haft kirkelige retninger i mange generationer, hverken missionshuse eller højskoler. Det er meget småt, hvad der er af frikirkeligt miljø, og hvis der er, er det tværkirkeligt med rødder i frikirkelige gudstjenesteformer.

Kirkegængerne går både til højmesse i Ballerup Kirke og i Skovvejskirken, kun få foretrækker den ene kirke fremfor den anden. Der er som de fleste steder kirkekaffe efter højmessen om søndagen, og højmessen går på skift mellem kirkerne.

Der afholdes månedlige andagter på de 4 plejehjem:
Toftehaven, Lindehaven, Kirstinehaven samt Egely. Der er udendørs gudstjeneste 2. pinsedag i sognets have med jazzmusik og hvert 2. år ved Ballerup musikfestival er højmessen flyttet fra Ballerup Kirke til kirketorvet som en spillemandsgudstjeneste med nadver.

For 6 år siden kom der et pilgrimshus i sognet – Pilgrimshuset Albergue Ballerup – med 800 medlemmer. Mange medlemmer ser det som noget naturligt, at kirken er en del af pilgrimsmiljøet – især fordi Ballerup Kirke er en Jakobskirke. 3-4 gange om året arrangeres der pilgrimsvandringer med efterfølgende andagt i Ballerup Kirke. Vi har etableret »pilgrimskirke« for at styrke samarbejdet mellem pilgrimshuset og kirken.

Præsterne i Ballerup Sogn har etableret flere gode relationer til kommunen: Musikskolen, Ældresagen og Biblioteket samt kommunens tilbud omkring sorg og udsatte borgere.

Kommunens vuggestuer, børnehaver og de mindste klasser i skolerne inviteres hvert år til julegudstjenester.

Her ønsker vi at udvide samarbejde til også at omfatte gudstjenester i påsketiden samt omkring musik og sang. Der er en velfungerende skoletjeneste i Ballerup-Furesø Provsti, som vi har et tæt samarbejde med.

Af aktiviteter har Ballerup Sogn bl.a. en månedlig læsekreds, Filosofisk salon, Sorggrupper, Gravidsamtaler, månedlige gudstjeneste for børn kaldet »Gud og spaghetti«, Strikkecafé, Torsdagscafé (for seniorer, ugentlig, undtagen i sommerferieperioden), og vi arrangerer højskolesang i haven, (et tiltag, som vi skabte under Covid-19) – ca. 4 gange i somm erhalvåret.

Der er mange forskellige gudstjenester i Ballerup Sogn, fx Alle Helgens gudstjeneste, Skt. Jakobsdag den 25. juli med vandring, andagt og fællesspisning, Helligtrekonger, Skærtorsdags måltidsgudstjeneste,

Fredslyset, De 9 Læsninger, Kyndelmisse, Mortens-aften, Sorgens Landskab for dem, der er i sorg, Valdemarsaften og 2. pinsedag med jazz i Sognegårdens gamle have. I december er der en vifte af aktiviteter og gudstjenester i Ballerup Sogn, bl.a. »Julesalmesang« og julesoiré.

Hver anden lørdag er der familiegudstjeneste med dåb kl. 11 i Ballerup Kirke.

I 2021 i forbindelse med fejringen af Skt. Jakobsdag i et jubelår (når Skt. Jakobsdag, den 25. juli, falder på en søndag), inviterede vi Farum, Værløse, Hareskoven, Måløv og Skovlunde sogne til at vandre med mod Ballerup Kirke. Der deltog ca. 75 personer i spisningen efter vandring og koncert med musik af Hildegard von Bingen. Også i 2022 fejrede sognet Skt. Jakob med vandring, andagt og fællesspisning i samarbejde med pilgrimshuset.

Ballerup Sogn er normeret til 4 fuldtidspræster. Der er et rigtig godt samarbejde præsterne imellem og desuden præsterne og menighedsrådet imellem. Præsterne har præstemøder hver 14. dag, hvor arbejdet planlægges og arbejdet fordeles. Det vægtes højt med en god dialog på trods af teologiske forskelle.

Præsterne samarbejder omkring flere af årets store gudstjenester, bl.a. Alle Helgens Aften og flere konfirmandgudstjenester med temaer som jul og påske samt en konfirmand-gospelgudstjeneste.

Ballerup Sogns sorggruppe er et samarbejde mellem Pederstrup og Ballerup Sogn. Der er ikke bistandsforpligtelse til de øvrige sogne.

Det kan oplyses, at man kan kontakte den afgående præst og høre om embedet. Interesserede ansøgere kan kontakte præsterne i sognet og høre mere om stillingen.

Kontakt:

Sognepræst Inge Meibom, tlf. 30 73 00 13, e-mail: inm@km.dk
Sognepræst Trine Brandsborg, tlf. 30 73 00 14, e-mail: tsbr@km.dk
Sognepræst Tonny Aagaard Olesen, tlf. 30 73 00 11, e-mail: tao@km.dk

Antal folkekirkemedlemmer:
9.500 (2. kvartal, 2022, Danmarks Statistik).

Menighedsrådsformand Rikke Ærtebjerg, tlf. 61 55 63 09, e-mail: rikke@ballerup-sogn.dk

Årligt antal menighedsrådsmøder: 6-8

Et Kirke- og kirkegårdsudvalg (stående), et Økonomiudvalg, et Sognegårdsudvalg, et Aktivitetsudvalg og et udvalg omkring Grøn Kirke.

Der er et rigtig godt samarbejde mellem præster og menighedsråd.

Hvad lægger menighedsrådet vægt på i samvirket med præsten?
Vi lægger vægt på, at vi i samarbejde sørger for at formidle det kristne budskab, som beskrevet i Lov om menighedsråd.

Der er til stillingen knyttet et kontor i Præstegården, Præstevænget 2a, 2750 Ballerup. Der er i tilknytning til kontoret direkte adgang til vores nye Sognegård, konfirmandstue, mødefaciliteter, frokoststue, køkken, have, kaffe og te etc.

Afstande: Ballerup Kirke og Sognegården ligger 5 min. gang fra Ballerup St., ca. 1 km fra nærmeste folkeskole og 2 km fra Borupgård Gymnasium. Der er flere supermarkeder inden for 1 km fra sognegården.

Skat: Beskatningsprocent til kommunen er 25,5%, grundskyldspromillen er 28,89 og kirkeskat for 2023 er 0,72%.

Ballerup Kirke, Skt. Jakobsvej 1B, 2750 Ballerup:

Bygget omkring år 1200 med efterfølgende tilbygninger.

Se mere her: Ballerup Kirke | Ballerup Sogn 
– Skovvejskirken og Ballerup Kirke (ballerup-sogn.dk).

Ballerup Kirke er en middelalderkirke, der er underlagt Nationalmuseet. 130 siddepladser.

Skovvejskirken, Digterparken 1, 2750 Ballerup:
Krematorium og det tilhørende kapel blev bygget i 1968, og har siden 1969 været godkendt som kirkesal.

Se mere her: Skovvejskirken | Ballerup Sogn – Skovvejskirken og Ballerup Kirke (ballerup-sogn.dk).

150 siddepladser.

Der er ca. 900 m fra Ballerup Kirke og sognegården til Skovvejskirken og krematoriet. Krematorium og kirkegård ligger begge på adressen Digterparken 1, 2750 Ballerup.

God og stabil kirkegang.

Sognet ønsker i samarbejde med den nye præst at styrke børnearbejdet.

Vi har 2 kordegne. Vi har 2 førsteorganister og 5 fastansatte sangere.
Derud over har sognet et menighedskor, tilknyttet Skovvejskirken, »Skovvejskoret« ledet af den ene organist. Fremadrettet skal vi også starte et børnekor op.
Ballerup Sogn har 1 gartnerassistent, 7 gartnere, 2 krematoriemedarbejdere, 4 administrativt personale, 4 kirketjenere, 2 kirketjenervikarer, den ene af de 2 kordegne er ansat som grafisk designer, og den ene kirketjener er også ansat som minikonfirmandlærer, 1 administrationschef.

Ballerup Sogn er på Facebook og Instagram.

Kontakt

https://www.ballerup-sogn.dk/