Prøv avisen

Jobmarked

Sognepræst

Romdrup-Klarup sogn søger præst.

I Romdrup-Klarup sogn får du som vores kommende præst:

 • et engageret menighedsråd, der understøtter nytænkning blandt ansatte og frivillige
 • et velfungerende musikliv med pigekor og voksenkor 
 • god tilslutning til arrangementer i sognegården og til børnegudstjenester mv.
 • et godt samarbejdsmiljø mellem menighedsråd og ansatte
 • en nyrenoveret og udbygget sognegård 
 • tradition for godt samarbejde med skole (0.-9. kl.), kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, dagpleje, institutioner, plejehjem, aktivitetscenter mv. 
 • bopæl og virke i et sogn tæt på Aalborg, hvor der er masser af kulturtilbud mv. samt gode muligheder for job for evt. ægtefælle

I Romdrup-Klarup sogn vil vi sammen med vores nye præst arbejde for: 

 • at gøre kirken synlig og engageret i lokalområdet
 • at forenkle, forny og nutidiggøre højmessen samtidig med, at der værnes om det centrale kristne indhold
 • at der skal være en vifte af anderledes gudstjenester, hvor man rammer mange aldersgrupper i sognet og inviterer menigheden til at være aktiv i afvikling af gudstjenester
 • at skabe kontakt til nye familier og den unge generation med et bredt udbud af aktiviteter for børn og unge
 • at inddrage frivillige på alle områder i kirkens virke

Hvis du kan se dig selv arbejde med på ovenstående ønsker for kirkelivet i Romdrup-Klarup sogn, så er det dig vi søger som fuldtids sognepræst (kbf.) med ansøgningsfrist pr. 20. november 2017. 

Henvendelse til: Menighedsrådsformand Robert Madsen, tlf. 20917578, mail: fammads@klarupnet.dk

Lidt fakta om sognet, kirkerne og hverdagen som præst i Romdrup-Klarup:
Romdrup-Klarup sogn har 4893 indbyggere, hvoraf 4322 er medlemmer af folkekirken. Sognet er et typisk forstadssogn med mange villaer og mange par-husstande både med og uden hjemmeboende børn. Der er mange ressourcestærke mennesker i sognet, som dog i stor udstrækning pendler ud af sognet for at arbejde. Aalborg Kommune forventer stor vækst i lokalområdet, hvilket bl.a. betyder, at man kan forvente et generationsskifte med flere nye børnefamilier i sognet i løbet af de næste 10-20 år. 

Sognets to kirker, Romdrup og Klarup kirke, er middelalderkirker i god vedligeholdelsesstand med henholdsvis 100 og 120 siddepladser. De to kirker ligger med ca. 4 kilometers afstand. Der er tæt ved Romdrup kirke en velfungerende sognegård med kontorer for præster og øvrige ansatte samt gode og tidssvarende undervisnings- og mødelokaler.
Udover den kirkebogsførende sognepræst på fuld tid er der i sognet en præst på 50 %. De to præster fordeler arbejdet mellem sig. Der er i sognet også ansat en fuldtids kirke- og kulturmedarbejder, fuldtids organist, fuldtids graver ved hver kirkegård, samt en kordegn på 18 timer og en kirkesanger. Der er 9 medlemmer i menighedsrådet – valgt ved aftalevalg i 2016.

Der er til stillingen knyttet en tjenestebolig - beliggende Romdrupvej 71, 9270 Klarup – nabo til sognegåden og tæt ved Romdrup Kirke. Boligen, opført i 1928, er på 266 m2 med i alt 10 værelser. Den fremstår velholdt med nyanlagt terrasse og en stor have, som holdes på menighedsrådets foranstaltning
I Klarup er der gode indkøbsmuligheder for dagligvarer, og i Aalborg Centrum og Aalborg Syd (godt 10 km afstand til begge) er der rigt udvalg af specialbutikker. I Aalborg er desuden gymnasier, erhvervsskoler og et stort udbud af videregående uddannelser – incl. universitet. Tæt ved Romdrup-Klarup forventes et af de nye supersygehuse at åbne omkring 2020.
Der er mange aktiviteter i kirkerne og sognegården i ugens løb – se mere på: http://sogn.dk/romdrup-klarup-sogn/ (Der er truffet aftaler om etablering af en ny hjemmeside)

Det formelle:
Til den opslåede stilling som sognepræst i Romdrup-Klarup Pastorat i Aalborg Stift er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er tale om et genopslag på grund af et for spinkelt ansøgerfelt i første omgang.
Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.
Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Romdrupvej 71, 9270 Klarup.
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: kmaal@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato 20. november 2017 kl. 15.00.