Prøv avisen

Jobmarked

Sognepræst

Ledig stilling som sognepræst i en historisk interessant egn ved Hærvejen, med gode samfærdselsmuligheder i flere retninger.

Veerst og bække pastorat, Malt Provsti, Ribe Stift.

Vi vil gerne, at vores nye præst vil:

 • Udvikle spændende tiltag og aktiviteter, som kan blive kendetegnende for det kirkelige liv i de to sogne
 • Medvirke til at kirkerne er et naturligt tilhørssted for sognenes forskellige foreninger og institutioner
 • Være rummelig overfor mennesker i alle aldre og livssituationer
 • Kunne inddrage alle gode kræfter til at fremme kirkens liv og vækst
 • Være konstruktiv i samarbejdet med menighedsråd, øvrige medarbejdere og frivillige
 • Udvikle samarbejdet med nabosognet, Gesten, for at give præsten og medarbejderne de bedste arbejdsvilkår
 • Inddrage børn og unge ved særlige gudstjenester
 • Have visioner for udvikling af menighedslivet med god ballance mellem tradition og fornyelse.

Vi kan tilbyde:

 • To aktive og støttende menighedsråd
 • Engagerede medarbejdere
 • Børnekor
 • Bolig - dejlig præstegård i parklignende have, centralt beliggende i Bække

Yderligere oplysninger:

Se stillingsopslaget i præsteforeningens blad 7. - 27. november 2017

Se sogn.dk/veerst og sogn.dk/baekke

Henvendelse kan ske til menighedsrådsformændene i de to sogne:

Veerst:

Kirsten Landmark

Tlf.: 61 78 12 65

Mail.: landmark@veerst.dk

Bække:

Sten Præstholm

Tlf.: 28 90 95 01

Mail.: praestholm@live.dk