Prøv avisen

Jobmarked

Sognepræst

En fuldtidsstilling som kbf. sognepræst i Taulov pastorat er ledig til besættelse. 

Taulov Sogn
Sognet består af 2 hovedbyer – Taulov og Skærbæk. 
Af sognets ca. 5.650 indbyggere er mere end 5.000 medlem af folkekirken. Kirkeligt set har Taulov sogn således en meget høj medlemsprocent. Vi har et kirkeligt aktivt sogn, vi har god kirkegang, og vi har rigtig god tilslutning til kirkens kor.
Taulov sogn er beliggende i hjertet af Danmark, har en dejlig natur, er beboet med mennesker, der i vid udstrækning er knyttet til og aktivt deltager i mange forskellige organisationer og aktiviteter. 
Taulov er et historisk gammelt sogn med mange yngre familier. 
Kirken dateres tilbage til 1170 og er i flere omgange tilbygget inden seneste gennemgribende renovering i 1999. Via hjemmesiden kan du gå en virtuel tur i kirken. Omkring kirken ligger Taulovs velplejede kirkegård.
Sognegården er fra 1983 og ligger ved kirken. Primære aktiviteter er undervisning af konfirmander og minikonfirmander, sogneeftermiddage og -aftner, fællesspisninger i forbindelse med forskellige arrangementer, korundervisning og mindesamvær. – Årligt omkring 300 forskellige aktiviteter, som er medvirkende årsag til en forestående udbygning i 2018.
På det lokale plejehjem holdes en månedlig gudstjeneste.
Historisk set har vi i sognet været gode til at fastholde vore præster. Vi tror, det er udtryk for, at Taulov sogn er et godt sted at være præst. Vi har et godt personalesamarbejde og et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem præster og menighedsråd.

Dagligt samarbejde
Du vil i det daglige få et meget nært samarbejde med vor anden sognepræst, der har en 75 % stilling og er bosiddende uden for sognet.
Foruden din kollega vil du i det daglige skulle samarbejde med vor organist, graver, to kirketjenere og to kirkesangere. Vi anser det for betydningsfuldt, at du vil påtage dig opgaven som tovholder for samarbejdet med og mellem kirkens medarbejdere. Det formelle ledelsesansvar vil fortsat ligge hos kontaktpersonen. Det kan oplyses, at der personalet imellem en god og tillidsfuld omgangsform, som vi anser for særdeles værdifuld.
Foruden vore 2 præster består menighedsrådet af 10 læge medlemmer valgt på en fælleskirkelig liste. I menighedsrådsmøderne deltager også en repræsentant valgt af medarbejderne. Møderne holdes månedligt i sognegården. 

Tjenestebolig
Til stillingen hører en tjenestebolig, der er opført i 1986 og løbende vedligeholdt. Boligen er beliggende et par hundrede meter fra kirken og er i to etager. Foruden privatboligen indeholder præstegården også præstens kontor. Til boligen hører lukket garage. Boligen har et samlet areal på ca. 200 m2. Grunden omfatter et areal på omkring 1.800 m2. Haven passes af menighedsrådet.
Børnehave og 0.-9. kl. skole er beliggende med kort afstand til præsteboligen. Fra Taulov er der tog- og busforbindelser til både Fredericia og Kolding.

Hvilke forventninger har vi til vores kommende præst?
Vi ønsker, at vor ny præst helt generelt kan være med til at videreudvikle sognet, og at han/hun i høj grad vil blive en synlig præst i sognet.

 • Vi vil fokusere på ansøgere, 
 • der i klar tale kan kommunikere evangeliet,
 • der kan være med til at kommunikere kirken ud i sognet,
 • der vil være med til at få udviklet tilbud til dem, vi har sværest ved at nå,
 • der er god til at lytte og har indlevelsesevne, 
 • der har lyst til at arbejde med børn og unge, herunder at deltage i skole-/kirkesamarbejdet,
 • der vil være med til at tænke nyt samtidig med, at vi respekterer vores gode traditioner,
 • der vil indgå i et samarbejde med organisten om fortsat inddragelse af kirkens pigekor i gudstjenesterne,
 • der vil bidrage til en fortsættelse af det gode samarbejde med kirkens engagerede medarbejdere og mange frivillige, og
 • der vil være et aktivt medlem af menighedsrådet.

Nærmere oplysninger
For nærmere oplysninger om Taulov sogn henvises til www.taulovkirke.dk , hvor du under Kontakt/Menighedsråd/Beretning finder beretningen fra 2017 med oplysninger om mange nuværende aktiviteter. 
Du er også velkommen til at kontakte 

 • menighedsrådets formand Niels Chr. Henneberg, tlf. 2982 9700 eller 
 • sognepræst Bente Hjul Johannessen, tlf. 2912 2053