Stedfortræder

Blå Kors
Ansøgningsfrist: 12.4.2023

Blå Kors

Stedfortræder med socialfaglig erfaring søges til værested

Da vores nuværende stedfortræder går på pension, søger vi en kvalificeret socialfaglig medarbejder, der også kan varetage opgaven som stedfortræder.

På værestedet Den Blå Oase i Aabenraa møder vi socialt udsatte mennesker på et diakonalt grundlag, hvilket derfor vægtes højt i vores søgen efter en ny kollega. Vi søger en kollega, der er imødekommende og har interesse i mødet med udsatte og sårbare mennesker.

Lidt om dig om jobbet
Vi søger en kollega, som trives i samværet og samarbejdet med ansatte, frivillige og brugere.

Din vigtigste opgave er at være i et samspil med vores brugere og frivillige. Vi arbejder ud fra en Recoveryorienteret tilgang søgende mod rehabilitering for den enkelte ud fra dennes ønsker. Derfor ser og møder du alle mennesker ligeværdigt og har en empatisk og anerkendende tilgang til andre mennesker.

Som stedfortræder er du den nærmeste sparringspartner for Den Blå Oases leder, samtidig er du direkte kollega med de øvrige ansatte. Du trives i en flad ledelsesstruktur, hvor du og dine kolleger opbygger og respekterer hinanden i hver jeres rolle.

Den Blå Oase har frivillige, hvoraf mange også er brugere. Her ser du en spændende opgave i at skabe gode rammer. Opgaverne kan være at lave vagtplaner, afholde supervision og have individuelle samtaler for at sikre de frivilliges trivsel.

Arbejdet består fra et diakonalt afsæt af både omsorgs- og relationsarbejde, samtaler, koordinering, skrivebordsopgaver, samt praktiske gøremål. Ind i denne dagligdag er du en teamplayer, som er omstillingsparat og klar til at gribe de bolde, der bliver kastet op. Du er fleksibel og struktureret, så du kan mestre, at hverdagen ofte forstyrres af andres behov.

Der er stor mulighed for at tilrettelægge din egen dag, dog under hensyn til husets øvrige drift. Der er obligatorisk supervision ved ekstern supervisor.

Erfaring fra lignende arbejde eller en socialfaglig uddannelse vægtes højt.

Lidt om os
Den Blå Oase er en arbejdsplads, hvor alle brugere, frivillige og personale er som en stor familie.

Den Blå Oase er et værested efter Servicelovens § 104, drevet af Blå Kors og med en samarbejdsaftale med Aabenraa kommune. Vi har fokus på alle former for udsathed, særligt på misbrugere af stoffer og alkohol. Vi er et team på seks ansatte, mere end 100 frivillige og har omkring 65 besøgende om dagen.

Den Blå Oase tilbyder et dagtilbud til alle. Her serveres morgenmad, middagsmad og kage om eftermiddagen. Der er altid kaffe og the på kanden. Når brugerne kommer, skal alle ses og anerkendes også på deres dårlige dage.

Fra kontoret har vi mulighed for at hjælpe med diverse socialstøttende opgaver, men omdrejningspunktet er det sociale samvær i værestedets café.

På Den Blå Oase kan man komme uden, at der stilles krav, vi arbejder ud fra mottoet: ”Alle skal have et håb!”

Den Blå Oase har desuden en genbrugsbutik, vinterherberg og 18 lejeboliger.

Dine arbejdsopgaver:

 • Stedfortræder for værestedslederen
 • Samvær med brugerne
 • Coaching og supervision af brugere og frivillige
 • Afholde møder med borgere og samarbejdspartnere vedr. fx jobafprøvninger
 • Deltage i planlægning og afvikling af ture
 • Planlægge og deltage i turnusordning for søndagsvagter
 • Indgå i planlægning og vagtplan for vinterherberget
 • Vejleder for studerende under praktikperioder
 • Have fokus på at konfliktløse, hvor der er behov
 • Være med til at sikre et kristent menneskesyn og høj faglighed
 • Diverse forefaldende opgaver for at sikre driften af Den Blå Oase

Værdigrundlag
På Den Blå Oase bygger vi på Blå Kors’ værdier, hvilket betyder, at vi alle er lige og har samme værdi, uanset hvem vi er. Blå Kors er en diakonal social hjælpeorganisation, der arbejder ud fra et kristent menneskesyn. For at komme i betragtning med din ansøgning er det derfor vigtigt, at du i din ansøgning beskriver, hvad det betyder for dig. 
Se evt. mere på www.blaakors.dk/vaerdier-og-grundlag

Vilkår
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

En normal arbejdsuge er mandag-fredag ca. kl. 8.30-15.30. Derudover vil der være nogle søndagsvagter og aftenarrangementer, samt evt. nattevagter i vinterherberget. Du skal også deltage på udflugter, nogle med overnatning, samt vagt hvert andet år til juleaften o.lign.

Løn i forhold til grundlønsindplacering efter KL-fagoverenskomst.

Ansøgningsfrist og samtaleforløb
For yderligere spørgsmål kontakt værestedsteder Robert Refslund-Nørgaard på 24 82 06 53 eller rrn@blaakors.dk. Der er mulighed for rundvisning frem til 31. marts.

Ansøgningsfrist onsdag den 12. april kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler 17. april. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2023.

Send ansøgning og CV via nedenstående link.

Kontakt

rrn@blaakors.dk

https://blaakors.dk/job