Prøv avisen

Studielektor

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter søger ny studielektor 

Har du lyst til at sætte et nyt uddannelsesforløb for kommende og nye præster i søen? Kan du give glæden ved præsteembedet og refleksionerne over den pastorale teologi videre? Trives du i en hverdag, hvor der løbende er mange faglige og administrative ”bolde” i luften, samtidig med at du selv skal indgå som en af de bærende kræfter i undervisningen? 
Så er det nu stillingen som studielektor ved pastoralseminariet i København er ledig. 

Opgaver 
Du skal som studielektor indgå i daglig dialog med pastoralseminariestuderende og kollegaer og have løbende kontakt til timelærere, praktikpræster og de videre uddannelsesforløb. 

Studielektor har ansvaret for skemalægning og det daglige forløb og udviklingsarbejde i forhold til pastoralseminarieuddannelsen i København. Studielektor underviser i et eller flere af de pastoralteologiske fag. Det kunne f.eks. være liturgik, homiletik eller kirkekundskab. 

Forudsætninger og faglige kvalifikationer 
Vi forventer at du har beskæftiget dig med dit pastorale fagområde på et akademisk højt niveau (ph.d., master eller tilsvarende), samt har såvel præste- som undervisningserfaring. 

Tiltrædelse: snarest. 

Ansøgningen stiles til rektor Hans Vium Mikkelsen og sendes vedlagt bilag til specialkonsulent Ulrik Brandt Jacobsen på mail jobfuv@km.dk; mrk. studielektor, Kbh. 

Ansøgningsfrist: 6. oktober 2017, kl. 12.00. 

For yderligere oplysninger henvises til rektor Hans Vium Mikkelsen (3058 2938) og områdeleder for uddannelse Ulla Morre Bidstrup (2464 4147). 

Se mere om stillingens indhold, krav til ansøgning og dokumentation, samt ansættelsesvilkår på www.fkuv.dk/aktuelt/ledige-stillinger