Jobmarked

Teologisk iværksætter

Teologisk iværksætter med sans for innovation og udvikling søges til Lyngby Baptistkirke

Vi er en lille baptistmenighed, der har mistet pusten over de senere år og står i et vadested, hvor vi enten skal opfinde os selv på ny eller måske nedlægge de kirkelige aktiviteter her i Lyngby baptistkirke. Vi har - synes vi selv - en meget smuk kirke, som vi gerne vil fylde med liv og lys og mening og mennesker. Vi mangler en ildsjæl, der kan hjælpe os i denne proces og være med til at skabe samling på den lille flok.

Arbejdet indbefatter

  • Planlægning og gennemførelse af to månedlige søndagsevents (kan både være en traditionel gudstjeneste, et musikarrangement, en søndagsmatiné eller en kirkelig relevant debatformiddag eller…..)
  • At være tovholder på menighedens arrangementer - herunder kommunikation og omtale udadtil.
  • At være med til at styre en proces hen imod en afklaring af menighedens fremtid i tæt samråd med menighedens medlemmer.

Vi forventer af dig, at du er kirkeligt engageret og det vil da være en stor fordel, om du har teologisk tæft, er en god formidler og/eller har musikalske evner. Det vil desuden være en fordel, om du er et selvstændigt menneske, der kan lede og organisere frivillige.

Vi kan tilbyde en 1 årig deltidsstilling på 20 timer ugentligt med mulighed for forlængelse.

Ansættelsesstart efter aftale. Du kan forvente små arbejdsgrupper du kan sparre med i forhold til de tre arbejdsopgaver (søndagsarrangementer, kommunikation og menighedsudvikling). Ligesom du kan regne med et menighedsråd, der vil støtte op om dig i det daglige arbejde.

I kirken, der er beliggende på Odinsvej 1, vil der blive stillet et kontor til rådighed.

Kontakt Bente Ellegaard Haahr på telefon 21 31 18 95 for yderligere oplysninger og evt. aftale om at se kirken inden du sender din ansøgning til menighedsrådet via dette link menighedsraad@lyngbybaptistkirke.dk

Ansøgningsfrist: 1. marts 2019

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.