Jobmarked

Universitetspraktikant

Universitetspraktikant til digitalt specialmedie 

Skriver du godt, og ved du meget om teologi og dansk kirkeliv? Har du lyst til at blive virkelig god til at formidle din viden til mange mennesker via et professionelt, digitalt medie? Så er det måske dig, Kristeligt Dagblad søger som universitetspraktikant til det digitale fagmedie Kirke.dk 

Kirke.dk er Kristeligt Dagblads digitale specialmedie til beslutningstagere, ansatte og folkevalgte i dansk kirkeliv. Fagmediet, som blev lanceret i 2018, har et stort brugertal og læses af ledelsen i kirkelige organisationer og fagforeninger, folkekirkens stifter, Kirkeministeriet og de teologiske og folkekirkelige uddannelser.

Til Kirke.dk søger Kristeligt Dagblad en universitetspraktikant, der kan indgå i redaktionen bag det digitale fagmedie. Universitetspraktikanten kommer til at arbejde tæt sammen med redaktør Kåre Gade, Kirke.dk’s journalister samt flere studenter inden for avisens afdeling for digitale medier. 

Hvad enten du læser teologi eller religionsvidenskab eller noget helt tredje, så er et praktikophold på Kirke.dk en enestående mulighed for at få indblik i arbejdslivet på et seriøst medie og en mulighed for at tilegne sig praktiske færdigheder inden for kommunikation, formidling og digital teknik. Samtidig styrkes din evne til hurtigt at tilegne dig ny viden inden for studierelevante emner fra fagteologi over studier af dansk kristendom til organisationsudvikling, regnskabsanalyse og viden om frivilligt arbejde.

Vi lægger vægt på, at du har kendskab til dansk kirkeliv, at du skriver godt, og at du er sikker i retskrivning, herunder tegnsætning. Professionel erfaring med sociale medier er en fordel.

Praktikperioden varer seks måneder med start 1. februar 2020 og indebærer en arbejdsuge på 30 timer. Der betales en erkendtlighed på kr. 3.000 pr. måned. 

Det er en betingelse, at praktikopholdet er meritgivende på praktikantens videregående uddannelse. Der gives frihed til vejledning og skrivning af praktikrapport, ligesom praktikanten får en fast redaktionel mentor, der løbende kommer med feedback og sparring på de opgaver og forløb, praktikanten indgår i. 

Som en del af forløbet lærer du at håndtere programmer til hjemmeside og nyhedsbreve. Der vil undervejs også være mindre kursusforløb og eksterne oplæg, som tilfører viden og indsigt i flere andre af den digitale verdens mange facetter. 

Ansøgningsfristen er fredag den 15. november kl. 12.00. 

Skriftlig ansøgning sendes på e-mail og stiles til: ansoegning@k.dk att. ansvarshavende chefredaktør, adm. direktør Erik Bjerager, Vimmelskaftet 47, 1161 København K. Mailens emnefelt skal indeholde ordet ”universitetspraktikant”. 

For oplysninger om stillingen, kontakt redaktør for Kirke.dk Kåre Gade 5344 0820 / gade@k.dk

Kristeligt Dagblad er et uafhængigt mediehus, der gennem kvalitetsjournalistik leverer nyheder, baggrund og perspektiv med særligt fokus på tro, etik og eksistens. Avisen har i en årrække haft stigende oplag og er dermed gået imod tendenserne i branchen. Dagligt læses avisen af knap 100.000 læsere. Månedligt besøger flere end 600.000 forskellige brugere Kristeligt Dagblads digitale univers, som også omfatter det nye specialmedie Kirke.dk.