Jobmarked

Viceskoleleder

460 børn med 25 nationaliteter søger

Viceskoleleder

Skt. Knuds Skole ligger i hjertet af Aarhus. Her arbejder vi aktivt med trivsel, det kristne menneskesyn og den høje faglighed.

Vi bruger byens muligheder i det daglige. Vi har lige bygget ny undervisningsfløj. Til sommer er vores nye legeplads klar.

Vi søger en på én gang struktureret, tillidsvækkende og inspirerende viceskoleleder.

Er det dig?

Jobbeskrivelse og forventninger

Skolens ledelsesopgaver løses i et tæt samarbejde mellem skolens leder, viceskolelederen og SFO-leder. Som viceskoleleder på Skt. Knuds skole vil du skulle varetage en række forskelligartede opgaver – bl.a.

 • Ansvaret for udskolingsafdelingen: 6.-10. kl. herunder
 • Personaleansvar – herunder MUS og TUS
 • Deltagelse i møder vedr. elever i denne afdeling bl.a. netværksmøder og møder vedr. uddannelsesparathedsvurderinger
 • Informationsmøder for og optagelsessamtaler med nye elever og forældre
 • Både de overordnede og de mere detaljeorienterede opgaver knyttet til denne afdeling såsom
 • Terminsprøver og afgangsprøver
 • Samarbejde med UU-vejlederen og Ungdomsskolen
 • Pædagogisk udvikling
 • Løn- og lokalforhandlinger
 • Fagfordeling
 • Skemalægning- skemaet lægges af vores økonomimedarbejder. Ledelsen inddrages før, efter og under skemalægningen
 • Nyansættelser
 • Projektleder på skolens igangværende renovering i samarbejde med bygherre
 • Møder i diverse samarbejdsorganer
 • Opgaver af administrativ karakter

Vi søger en viceskoleleder, der:

 • kan identificere sig med skolens værdigrundlag
 • er åben, tillidsvækkende og lyttende
 • kan begejstre og inspirere
 • har evnen til at lede og motivere medarbejderne og se den enkeltes potentiale
 • har gode samarbejdsevner i forhold til elever, forældre og medarbejdere
 • kan arbejde selvstændigt og samtidig skabe resultater sammen med andre
 • er indstillet på tæt samarbejde og sparring med skolens øvrige ledelse
 • har humor, er omsorgsfuld, anerkendende og konstruktiv i håndteringen af hverdagens små og store udfordringer
 • kan trives i en uforudsigelig hverdag og bidrage med bl.a. struktur og opfølgning
 • er læreruddannet og har arbejdet som lærer i flere år
 • gerne har en lederuddannelse og erfaring som leder
 • både kan fokusere på skolens visioner og samtidig have blik for skolens værdier i hverdagen

Om ansættelsesprocessen:

Ansøgning

Send din ansøgning til os på tk@sktknudsskole.dk
I ansøgningen ser vi gerne at du:

 • fortæller, hvorfor du søger ansættelse på en skole, der bygger på et kristent livs- og menneskesyn
 • forholder dig til skolens værdigrundlag
 • fortæller om resultater opnået i tidligere (leder)stilling
 • fortæller hvorfor vi skal ansætte præcis dig

Du bedes:

 • vedhæfte dit eksamensbevis fra læreruddannelsen og evt. lederuddannelse
 • vedhæfte dit CV
 • vedhæfte to nyere anbefalinger
 • angive to referencer

Ansøgningen skal fremsendes som én sammenhængende fil i pdf-format – kaldet dit fulde navn.

Ansøgningsfrist er 28.3.

Samtaleforløb
1. samtale afholdes mandag d. 8. april mellem kl. 15.00 og 20.00
De kandidater, der går videre til 2. samtale, gennemfører en test og får feedback fra ekstern konsulent med tilstedeværelse af skolelederen. Feedbacken finder sted d. 12. april mellem kl. 12.00 og 16.00
2. samtale afholdes 24. april mellem kl. 16.00 og 20.00

Yderligere oplysninger fås hos skoleleder Tina Kruse via mail tk@sktknudsskole.dk på tlf.nr. 86137511 eller mobil 29841246 (læg besked, hvis du vil ringes op)