Kirketjener ved Frederiksberg Slotskirke

Stillingen, der er en fuldtidsstilling, ønskes besat pr. 1. maj 2009

Kirketjener ved Frederiksberg Slotskirke

Menighedsrådet ved Frederiksberg Slotskirke søger en ansvarsbevidst og fleksibel kirketjener med gode evner til samarbejde og lyst til at være en del af et godt samarbejdende team af præster, kordegn, organist, menighedsråd og Hærens Officersskole.

Stillingen, der er en fuldtidsstilling, ønskes besat pr. 1. maj 2009.

Ansættelse efter gældende regler for kirketjenere. Udover lønnen ydes et årligt rådighedstillæg pt. på 14.700 kr.

Det forudsættes, at den der ansættes har gennemgået kirketjeneruddannelsens grundmodul 1,2 og 3, eller er villig til at gennemføre disse inden for de første to år.

En tre værelses lejlighed (tjenestebolig) med adgang til have er tilknyttet stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen samt stillingsbeskrivelse kan fås hos menighedsrådets formand:
Stephen Juhl telefon 3616 3363 (aften),
e-mail: s-juhl@ddf.dk

eller kontaktpersonen:
Karsten Bundgaard telefon 3322 5750,
e-mail: karsten.bundgaard@mail.dk

Ansøgningen sendes til:
Frederiksberg Slotskirkes Menighedsråd
Magnoliavej 9, 2000 Frederiksberg,
mærket Kirketjener.

Den skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 22. marts 2009.