Kaj Munk

Ritzau Scanpix/Vittus Nielsen
1. Introduktion

Kaj Harald Leininger Petersen blev født den 13. januar 1898 i Maribo og efter begge forældres død taget i pleje hos Peter og Marie Munk i Opager uden for Maribo. Cand.theol. i 1924, hvor han blev sognepræst i Vedersø ved Ringkøbing i Vestjylland. På dette tidspunkt et lille forblæst sogn på 600 indbyggere.

Skuespillet "Ordet", som siden bliver filmatiseret, blev skrevet, efter at han som ung præst havde oplevet, at en ung kvinde fra Vedersø var død i barselseng. "En idealist" blev antaget i 1926 til opførelse på Det Kongelige Teater, hvor Kaj Munk siden fik opført en række af sine skuespil. Hans gennembrudsstykke her blev det historiske skuespil "Cant", opført i 1931.

I 1929 gift med Elise Marie Jørgensen (Lise Munk) fra Vedersø. Fem børn: den ældste, datteren Yrsa, blev født i 1931, den yngste, Mogens, i 1938.

Gik under Besættelsen til kamp mod den danske samarbejdspolitik med tyskerne, og blev natten mellem den 4. og 5. januar 1944 myrdet af Gestapo på Hørbylunde Bakke ved Silkeborg.

2. Hvem var Kaj Munk?
Klassiker

Hvem var Kaj Munk?

Kaj Munk var sognepræst, dramatiker og kritiker af nazismen og jødeforfølgelserne. Han blev myrdet af den tyske besættelsesmagt i 1944

Poet, ekstremist og nationalt ikon

For 70 år siden døde Kaj Munk, og lige siden er debatten bølget frem og tilbage om, hvad vi skal bruge hans historie og forfatterskab til. For mange kulturradikale og marxister var han en torn i øjet på grund af sine holdninger, men ved siden af den modsætningsfyldte personlige historie står en række skuespil, digte, artikler og prædikener tilbage som stærk, eviggyldig dansk litteratur

3. Kaj Munk som digter

Kaj Munk: Fra salmer til Giro 413

Kaj Munk huskes især for sin dramatik, men han skrev også over 100 sange og var her lige så alsidig som i sit øvrige forfatterskab. Nu udgiver Kaj Munks Præstegård et lille udvalg

Munks mirakeldrama

Kaj Munks pointe med sit drama "Ordet" er, at miraklernes tid ikke er forbi, men at miraklerne heller ikke står under menneskets kontrol, men er underlagt Gud

Striden om Kaj Munks dramatik

16 artikler om Kaj Munks dramaer har til formål at revurdere forfatterskabets betydning i dansk litteratur

4. Præsten Kaj Munk

Kaj Munk og kulturkampen

Kristne og kulturradikale strides om arven efter Kaj Munk, der har fået ny aktualitet med kulturkampen. I næste uge udkommer en stor antologi om Kaj Munks liv og forfatterskab

Munk og magtesløsheden

Hvis man vil forstå Kaj Munks skuespil, bliver man nødt til at interessere sig for hans kristne tro, mener cand.mag. Henrik Nygaard Andersen, redaktør af bogen Kaj Munk. Opgørets dramatiker, der udkommer i dag

5. Kaj Munk som martyr

Den nazistiske likvidering af Kaj Munk

"Tyskerne regnede med, at mordet på Kaj Munk ville afskrække danskerne og svække modstandsviljen. Sådan gik det ikke," skriver lektor Knud Erik Andersen i dagens kronik

Kaj Munk som martyr: "Ikke blot dø, men slå ihjel må man"

Den 4. januar markeres 70-årsdagen for mordet på digterpræsten Kaj Munk, blandt andet ved en gudstjeneste i Københavns Domkirke. Kaj Munk betragtes i dag som en kristen martyr i store dele af den protestantiske verden. Måske kunne vi i Danmark lære lidt om det kristne martyrium ved at turde se på Kaj Munk som martyr

Mordet på Kaj Munk ændrede alt

I næste uge er det 70 år siden, at digterpræsten Kaj Munk blev myrdet af Gestapo. Vi har bedt fem eksperter om at vurdere betydningen af mordet på Munk og forklare, om hans arv også er synlig i litteraturhistorien

6. Antidemokraten Kaj Munk

Kaj Munk, sandhed og politik

Kaj Munk var ingen helgen, men han skilte sig provokerende ud fra andre ved at have en så stærk tro på Gud, at han var parat til at dø for den. Man siger også, at Kaj Munk var politisk naiv, og det var han, for han kunne ikke lyve. Hans kamp for sandheden var kompromisløs, og det måtte føre til sammenstød med landets officielle pragmatiske linje

Kaj Munk og den danske fascisme

Det kritisable ved Kaj Munk var hans foragt for demokratiet, skriver Henning Tjørnehøj

Kaj Munk var nazisympatisør, ikke nazist

"Kaj Munks eftermæle i historiebøgerne bør præciseres. Han var sympatisør af nazismens ideologi og Hitler, men erkendte, at han tog fejl, og det førte mere eller mindre til hans markante modstand i form af skuespil, prædikener og taler", skriver forfatter og lærerstuderende

Kaj Munk udviklede aldrig et demokratisk sindelag

Ingen vil nogensinde betvivle Kaj Munks oprigtige kærlighed til sit fædreland, Danmark, og den kostede ham jo også livet i januar 1944. Men Kaj Munks fascination og beundring af stærke politiske ledere som Hitler og Mussolini, der kan hæve sig over demokratiets kævleri og skabe enhed og orden, forsvandt aldrig, mener dagens kronikør

7. Kaj Munk som familiefader

Kaj Munk var et legebarn og et familiemenneske

Kaj Munk var præst, digter og modstandsmand, men han var også et udpræget familiemenneske. Det viser udstillingen Fra familiealbummet et Munk-portræt, der i morgen åbner på Kaj Munks Præstegård i Vedersø

Mogens Munk er søn af en martyr

Mogens Munk var kun fem år, da tyskerne i januar 1944 skød hans far, digterpræsten Kaj Munk. Alligevel har faderen på godt og ondt været nærværende i hele hans liv

8. Arven efter Kaj Munk

Stol på Gud - mit liv med Kaj Munk

Siden jeg som barn hørte om mordet på præsten Kaj Munk i Radioavisen og som teenager så hans skuespil "Ordet", har han påvirket og inspireret mit liv - heldigvis

Nutiden kan lære meget af Kaj Munk

Vi lever i et konsensus- søgende samfund, hvor der er langt mellem ekstremerne. Samtidig føler mange af os en åndelig uro. Kaj Munk viste en helt anden vej, som vi kan lære af. Det mener teologer og litterater, der er samlet til Kaj Munk- seminar i Århus dag

Kampen om Kaj Munks eftermæle

Den 4. januar var det som bekendt 70 år siden, Kaj Munk blev myrdet. De seneste dages debat har vist, at han stadigvæk er en meget omstridt personlighed. Bag personligheden spøger den danske historiske selvforståelse og den store strid i synet på den nazistiske besættelse en strid, der mere eller mindre kan opsummeres i verberne at skåne og at ofre

9. Billeder af Kaj Munk
10. Seneste artikler
Mediekommentar

Kaj Munk var en stor udkantsdansker

Digterpræsten portrætteres flot i Danmarks radios portrætserie om store danskere. For ham var Gud med i alt

Kronik

Æren eller livet?

Regeringens eftergivenhed den 9. april 1940 sparede naturligvis mange liv. Havde man kæmpet som nordmændene, var der faldet bomber over vore store byer. Men regeringen ønskede ikke norske tilstande, ligesom nordmændene sagde nej tak til at få de danske tilstande, som den tyske besættelsesmagt ellers tilbød dem

Kaj Munk, sandhed og politik

Kaj Munk var ingen helgen, men han skilte sig provokerende ud fra andre ved at have en så stærk tro på Gud, at han var parat til at dø for den. Man siger også, at Kaj Munk var politisk naiv, og det var han, for han kunne ikke lyve. Hans kamp for sandheden var kompromisløs, og det måtte føre til sammenstød med landets officielle pragmatiske linje

I solidaritet med Kaj Munk

I anledning af 70-året for mordet på Kaj Munk genudgives Bjarne Nielsen Brovsts to store, gribende bøger om digterpræsten

Se flere