Kald

Indholdsfortegnelse

Joseph Lavant har fået et kald til at dele med andre, hvordan Gud taler til ham. -

1. Arbejdet som kald

I tusindvis af østeuropæiske håndværkere er strømmet til Danmark i de senere år. Her er det en østtysk ...

Mange ser deres job som et kald

Danskerne mener, det er vigtigt, at deres arbejde gavner andre end dem selv. 29 procent opfatter...

1. 1. Præst

Præstekaldet kigger ikke på, hvad klokken er

Man skal passe på med at gøre præster til en slags servicefunktionærer. Det kan i sidste ende sætte...

1. 2. Ledelse

Business people having a meeting. One of them is explaining the goals for the next period. Business people ...

Værdibaseret ledelse erstatter kaldet til arbejdet

- Værdibaseret ledelse gør ikke arbejdet til et kald, men kan i bedste fald øge motivationen, siger professor på Copenhagen Buiness School Ole Thyssen

1. 3. Hospice

Når nogen dør på Arresødal Hospice, spørger sygeplejerske Lene Christiansen ofte de pårørende, om hun ...

- Jeg har set, at livet er sårbart

Selvom 35-årige Lene Christiansen hver dag arbejder med mennesker, der skal dø, går hun oftest hjem fra arbejdet med et smil på læberne. For det betyder meget for hende, at hun som sygeplejerske på et hospice er med til, at patienterne får en god slutning på livet

1. 4. Medier

Jorunalist Eva Plesner og fotograf xxxxx arbejder i farlige omrŒder, her dog fredeligt fotograferet i ...

Der er historier, der må fortælles

Journalist Eva Plesner og fotograf Flemming Weiss Andersen har opholdt sig i nogle af verdens farligste lande. De føler et ansvar for at fortælle hverdagens historier derfra, hvor livet kan være sværest

1. 5. Læge

FOTO af H1N1 vaccine foretaget i Tyskland-- Cheflægen i Danfoss giver Tamiflu til raske medarbejdere, som ...

Lægers kald har trange kår i det offentlige

Store centrale enheder levner ikke plads til den lægelige kaldstanke. Det kan give dårligere behandling af patienterne, lyder det fra læge- organisationer

2. Familieliv

Foto:

Kaldet fra børneværelset

Er moderkaldet et gammeldags begreb opfundet for at stavnsbinde kvinderne til hjemmet? Findes det...

3. Frivilligt arbejde

4. Udbrændt

I vores samfund er der en så stor tilbøjelighed til at sammenkoble arbejde og identitet, mener ...

- Folk får stress, fordi arbejdet er deres identitet

Det er ok bare at gå på arbejde for pengenes skyld, skriver arbejdspsykolog Anton Eg Andersen

5. Tro

Nonne, kloster©PHOTOPQR/SUD OUEST/STEPHANE LARTIGUE. AUROS LE 19 JUIN 2007 ABBAYE LE

Mange meninger om det kristne kald

Gennem kirkens historie har der været mange forskellige meninger om, hvorvidt et kald er for alle...

5. 1. Interview

Utilfredsheden er vor tids store paradoks. For vi har aldrig haft større frihed og mere komfort. Men hvis ...

Det perfekte kald

Det er ikke noget problem at finde et kald. For nutidens samfund er fyldt med behov og muligheder, der kalder på os fra alle sider. Udfordringen er at vælge et kald og holde fast i det, mener sociologen og baptistpræsten Thomas Willer

5. 2. Kronik

Foto:

Kaldstanken er blevet umoderne

Kaldstanken er en modvægt til den enkeltes egeninteresse, fordi den orienterer den enkelte mod det, som omverdenen har brug for. Der er meget, der tyder på, at kaldstanken er blevet umoderne. Men det kan godt gå hen og blive dyrt

Heinemann, Joseph 1825-1901.-""The Burning Thronbush"".-Penandink lithograph, original ...

Kaldelse og kald -- kirkehistorisk set

Både Bibelen og kirkehistorien rummer adskillige historier om personer, der har været overbevist om, at de har modtaget en kaldelse fra Gud, skriver dr. theol. Martin Schwarz Lausten

5. 3. Analyse

Dette billede er taget i Salzburg, Østrig. Korset står på toppen af bjerget ...

Om at være kaldet som menneske og kirke

Analyse: Valg uden kald bliver tomt, men vælger vi kaldet, får livet mening og retning

6. Terror

Når kaldet kammer over

Menneskers oplevelse af at være kaldet resulterer undertiden i terror og tyranni. Ønsket om at nå...

7. Det mener Kristeligt Dagblad

Lyt til kaldet

Kaldstanken har for ringe vilkår i den moderne verden

8. Læs mere